Nejnovější příspěvky

Výroční členská schůze plánovaná na sobotu 14. března odložena!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 10. 3. 2020, jež mj. stanoví, že:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

se výroční členská schůze MO ČRS Chrudim 2 odkládá na neurčito.

O náhradním termínu budeme informovat, jakmile to situace dovolí.

První jarní brigáda? 21. března v Medlešicích

V sobotu 21. března se uskuteční na rybníku v Medlešicích první jarní brigáda. Připomínáme nutnost vhodného oblečení a povinnost se předem nahlásit telefonicky Pavlu Zachovi na číslo 776 814 607.

Rybolov na Medlešicích ukončen

Vinou rozhodnutí Ministerstva zemědělství, které zrušilo vyhlášení rybářského revíru na rybníku Pivovarský v Medlešicích, jsme nuceni přestat prodávat povolenky na uvedený revír. Všem, kdo mají na tento revír povolenku již zakoupenu, se omlouváme a žádáme je, aby ji přišli vrátit v úředních hodinách do naší kanceláře, kde jim na místě vrátíme plnou kupní cenu.

Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na členskou schůzi konanou 14. března 2020 – odloženo!

Letošní členská schůze se uskuteční v sobotu 14. března v Rybářském klubu Valcha (je součástí naší administrativní budovy). Začátek byl stanoven na 9:00 hodin.

Její program je následující:

1. Zahájení, uvítání přítomných
2. Seznámení přítomných s návrhem programu VČS, jeho připomínkování a schválení
3. Volba komisí – mandátové, návrhové
4. Informace o plnění usnesení z minulé členské schůze
5. Zpráva výboru o činnosti
6. Zpráva ekonoma
7. Zpráva hospodáře
8. Informace střediska „Správa a řízení“
9. Zpráva dozorčí komise
10. Plán práce a návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020
11. Diskuse k předneseným zprávám, připomínky členů
12. Zpráva mandátové komise
13. Návrh usnesení z VČS
14. Diskuse k návrhu usnesení
15. Schválení usnesení
16. Závěr

Všichni jste srdečně zváni!

Schůze odložena!

Rybářský ples – 27. března v RK Valcha

Zveme vás na tradiční rybářský ples, který se uskuteční v pátek 27. března v Rybářském klubu Valcha od 20:00.

Více informací se dozvíte z přiložené pozvánky: Ples 2020

14. ledna zavřeno

V úterý 14. ledna zůstane naše kancelář z technických důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.