Nejnovější příspěvky

Dne 6. října neprodáváme

Vážení členové,

ze zdravotních důvodů nejsme 6. října schopni zajistit prodej, proto prosím pokud máte nějaký požadavek, napište nám na e-mail: crschrudim2@seznam.cz ať společně nalezneme náhradní termín.

Děkujeme za pochopení.

Kancelář otevřena 5. října

Vážení členové, vezměte prosím na vědomí, že naše kancelář bude znovu otevřena 5. října od 17:00 do 18:00. Samozřejmě i mimo otevírací dobu kanceláře jsme Vám i nadále k dispozici – viz. Kontakty.

Podzimní zarybnění Markovic

V pátek 4. září jsme zarybnili Markovice – vysazeno bylo bezmála půl tuny kaprů s průměrnou hmotností 3kg.

Omezení rybolovu v sobotu 1. 8. 2020

I letos se na rybníku v Markovicích budou konat zkoušky z vodní práce loveckých psů. Akce proběhne na Bylanské straně rybníku a je naplánována na sobotu 1. 8. 2020 od 7:00 do 14:00 hodin – v uvedené době je na tomto úseku lov ryb zakázán. Zároveň žádáme rybáře, aby se v uvedeném čase na této části rybníka nezdržovali. Děkujeme za pochopení!

Letošní členská schůze je za námi

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošní členské schůze, byť proběhla v netradičním termínu, a ukázali tak, že o dění v naší MO mají zájem.

V návaznosti na usnesení členské schůze upozorňujeme všechny držitele povolenky na Markovice, že letošní sezóna na tomto revíru končí 14. prosince.

Prodej územních MP povolenek ukončen

Z důvodu velkého zájmu jsme bohužel nuceni ukončit prodej ročních územních mimopstruhových povolenek. Všechny povolenky, které jsme měli pro tento rok k dispozici, jsme již prodali a další nemáme k dispozici (zásobami nedisponuje ani VčÚS).

Co se týká členských známek, ty jsou stále k dispozici a osobně je bude možno zakoupit 7. července v průběhu konání členské schůze.

Náhradní termín členské schůze je 7. 7. od 17 hodin

Odložená členská schůze se uskuteční v úterý 7. července od 17:00 v RK Valcha.

Její program je následující:

1. Zahájení, uvítání přítomných
2. Seznámení přítomných s návrhem programu VČS, jeho připomínkování a schválení
3. Volba komisí – mandátové, návrhové
4. Informace o plnění usnesení z minulé členské schůze
5. Zpráva výboru o činnosti
6. Zpráva ekonoma
7. Zpráva hospodáře
8. Informace střediska „Správa a řízení“
9. Zpráva dozorčí komise
10. Plán práce a návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020
11. Diskuse k předneseným zprávám, připomínky členů
12. Zpráva mandátové komise
13. Návrh usnesení z VČS
14. Diskuse k návrhu usnesení
15. Schválení usnesení
16. Závěr

Všichni jste srdečně zváni!

Kancelář zůstane do prázdnin zavřená

S ohledem na četné dotazy uvádíme, že nelze očekávat otevření naší kanceláře minimálně do konce letošních letních prázdnin.

Pokud potřebujete zakoupit povolenku nebo členskou známku, postup je stále stejný, uvedený v tomto textu: https://www.rybarichrudim.cz/vydej-povolenek-v-prubehu-dubna/

Zde je k tomuto postupu i doprovodné video: https://www.rybarichrudim.cz/uz-je-vas-50/

Zároveň uvádíme, že povolenky, které jsou uhrazeny do konce týdne, vydáváme vždy následující úterý (přesný čas a místo domluvíme telefonicky s každým žadatelem zvlášť).

Připomínáme, že bez uvedení telefonního čísla nemáme jak vystavenou povolenku předat!

Posledním termínem, kdy lze uhradit členský příspěvek pro rok 2020, je 31. červenec.

Pokud s námi potřebujete řešit cokoli naléhavého, jsme samozřejmě i nadále k dispozici – viz. Kontakty

Jen pro zajímavost: k dnešnímu dni jsme vyřídili již 215 žádostí podaných elektronicky.