Jak se stát rybářem

Postup:

Pro možnost rybaření na revírech Českého rybářského svazu, je třeba stát se členem některé z místních organizací (tedy „MO“) ČRS. Pokud se rozhodnete pro členství v naší organzaci, postup je následující:

  1. Nejprve je nutné podat přihlášku do naší MO. Tu lze buď vyplnit v naší kanceláři, případně stáhnout, vyplnit v počítači a vytisknout. Naleznete ji zde: Přihláška ČRS.
  2. Na základě odevzdané přihlášky bude uchazeč zaevidován a bude mu sdělen termín nejbližšího školení a zkoušky pro získání nezbytného osvědčení o získané kvalifikaci (termíny jsou vypisovány v zimních měsících, mimo jiné z důvodu platnosti povolenky a členské známky, která je vždy omezena kalendářním rokem).
  3. Se získaným osvědčením je nutné navštívit úřad obce s rozšířenou působností a požádat o vydání Rybářského lístku, který bude vydán po zaplacení správního poplatku.
  4. S vydaným Rybářským lístkem se potom rybář opět vypraví do kanceláře naší MO, kde mu bude vydána povolenka k lovu ryb.

Poplatky:

Nový člen hradí jednorázově zápisné, které činí 400 Kč a poplatek na zarybnění, jehož výše je 500 Kč.

Dále je třeba počítat s úhradou brigádní povinnosti, jejíž aktuální výši naleznete zde, (v dalších letech je možno tuto povinnost buď odpracovat, nebo opět uhradit), se správním poplatkem za vydání Rybářského lístku (vybírá úřad, který Rybářský lístek vydává), který činí 100-1000 Kč, v závislosti na době, na kterou je lístek vydáván.

Potom stačí uhradit již jen členský příspěvek a zakoupit vybranou povolenku – ceny jsou uvedeny na této stránce – a vyrazit k vodě.

Děti a mládež:

Pro děti a mládež pořádá ve spolupráci s naší organizací DDM Chrudim rybářský kroužek, kde se děti naučí nejen potřebné základy pro úspěšný lov ryb, ale dozví se také něco o jejich chovu a samozřejmě dostanou také příležitost si rybolov vyzkoušet. Na závěr kroužku pak dostanou možnost složit zkoušky a získat tak svůj první rybářský lístek. Další podrobnosti a možnost přihlášení naleznete na stránkách DDM Chrudim: http://www.ddm-chrudim.cz/homepage/krouzky