Aktuality

Omezení rybolovu v sobotu 1. 8. 2020

I letos se na rybníku v Markovicích budou konat zkoušky z vodní práce loveckých psů. Akce proběhne na Bylanské straně rybníku a je naplánována na sobotu 1. 8. 2020 od 7:00 do 14:00 hodin – v uvedené době je na tomto úseku lov ryb zakázán. Zároveň žádáme rybáře, aby se v uvedeném čase na této části rybníka nezdržovali. Děkujeme za pochopení!

Letošní členská schůze je za námi

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošní členské schůze, byť proběhla v netradičním termínu, a ukázali tak, že o dění v naší MO mají zájem.

V návaznosti na usnesení členské schůze upozorňujeme všechny držitele povolenky na Markovice, že letošní sezóna na tomto revíru končí 14. prosince.

Prodej územních MP povolenek ukončen

Z důvodu velkého zájmu jsme bohužel nuceni ukončit prodej ročních územních mimopstruhových povolenek. Všechny povolenky, které jsme měli pro tento rok k dispozici, jsme již prodali a další nemáme k dispozici (zásobami nedisponuje ani VčÚS).

Co se týká členských známek, ty jsou stále k dispozici a osobně je bude možno zakoupit 7. července v průběhu konání členské schůze.