Aktuality

20. listopadu začíná prodej povolenek na rok 2019

V úterý 20. listopadu budou mít naši členové první možnost koupit si povolenku na příští rok. Podmínkou je mít splněné členské povinnosti – zaplacené členství, brigády, odevzdaná řádně vyplněná povolenka na předchozí rok.

Pokud tedy nepůjdete do konce roku na ryby, máte nyní možnost si povolenku na příští rok zajistit v předstihu – a dát si novou povolenku třeba pod vánoční stromeček.

Zároveň upozorňujeme, že probíhá výměna členských průkazů za nový typ, který má na titulní straně čárový kód. Pokud tedy vlastníte ještě starý typ průkazu, bude vám vystaven průkaz nový – za toto vystavení jsme nuceni účtovat náklad na formulář průkazu, který činí 5 Kč.

Termíny akcí v první polovině roku 2019

Přinášíme přehled zatím známých termínů akcí v první polovině roku 2019. Termíny berte s rezervou, mohou se změnit. O případných změnách termínů a dalších podrobnostech jednotlivých akcí budeme informovat zde na stránkách.

Školení a zkoušky nových členů:  19. ledna, 16. února, 2. března, 27. dubna a 25. května, vždy od 9:00 v kanceláři MO. Případní zájemci se mohou hlásit u pana Janáčka na tel.č. 606 301 967, nebo e-mailu: janacekroman@seznam.cz

Výroční členská schůze: 16. března od 9:00 hodin v Rybářském klubu Valcha.

Rybářský ples: 29. března od 20:00 hodin v Rybářském klubu Valcha.

Dětské rybářské závody „Markovický háček 2019“: 11. května na rybníku Markovice

Změny ve vydávání povolenek

Naší snahou je zajistit našim členům vyřízení členských záležitostí a povolenky při jedné návštěvě – tuto ambici jsme deklarovali mimo jiné i na výroční členské schůzi 17. března 2018. Nepovažujeme zkrátka za úplně nutné, abyste čekali jednu frontu na vrácení povolenky a druhou na její vydání. Také proto jsme umožnili vrácení povolenky prostřednictvím poštovní schránky, která je umístěna na vstupní brance naší administrativní budovy. I tak to však znamená 2 cesty k nám. Chceme jít proto ještě dále a umožnit těm z vás, kterí nechytají do konce roku, povolenku vrátit a zároveň si vyzvednout novou na příští rok. Na tuto možnost se připravujeme a termín, kdy bude výdej povolenek na další rok zahájen, se dozvíte na těchto stránkách.

Zatím ladíme administrativní náležitosti a upravujeme také prostory tak, abyste v případě, že už se nějaká fronta vytvoří, nemuseli čekat venku.

Předpoklad je, že od prosince (možná už od 27. listopadu) bude možno zakoupit povolenku na příští rok.

Na fotografiích vidíte, jak probíhala úprava prostor, které jsou pro vás určeny a jak tyto prostory vypadají nyní.

Věříme, že tyto změny povedou ke zrychlení procesu vyřízení požadavků vás, našich členů a budou tak ku prospěchu nám všem.

Máte zájem o povolenku na Medlešice?

V rámci příprav na příští sezónu, kdy má být umožněn rybolov na rybníku v Medlešicích, bychom potřebovali vaši součinnost. Konkrétně potřebujeme předběžně zjistit zájem našich členů o povolenky na tento revír. Prosíme tedy ty z vás, kteří uvažujete o tom, že byste si povolenku na tento revír pořídili, pošlete nám na e-mailovou adresu: medlesice@rybarichrudim.cz své jméno a číslo vaší členské legitimace – to proto, abychom ověřili, že jde skutečně o našeho člena.

V e-mailu můžete uvést i jména a čísla legitimací více zájemců (to pro případ, že některý z členů nepoužívá e-mail a chcete mu pomoci).

Rybolov by probíhal za shodných podmínek, jak jste zvyklí z Markovic, tedy stejné časy, míry i množství ponechaných ryb, jen cena povolenky by byla s ohledem na rozlohu revíru o něco nižší – předběžně počítáme s částkou 1200 Kč.

Děkujeme za spolupráci.