Mládež

Termíny akcí v první polovině roku 2019

Přinášíme přehled zatím známých termínů akcí v první polovině roku 2019. Termíny berte s rezervou, mohou se změnit. O případných změnách termínů a dalších podrobnostech jednotlivých akcí budeme informovat zde na stránkách.

Školení a zkoušky nových členů:  19. ledna, 16. února, 2. března, 27. dubna a 25. května, vždy od 9:00 v kanceláři MO. Případní zájemci se mohou hlásit u pana Janáčka na tel.č. 606 301 967, nebo e-mailu: janacekroman@seznam.cz

Výroční členská schůze: 16. března od 9:00 hodin v Rybářském klubu Valcha.

Rybářský ples: 29. března od 20:00 hodin v Rybářském klubu Valcha.

Dětské rybářské závody „Markovický háček 2019“: 11. května na rybníku Markovice

Nový školní rok = nový ročník rybářského kroužku

I letos se otevírá v DDM Chrudim rybářský kroužek, určený dětem od 2. ročníku ZŠ. První setkání se uskuteční 25. září klubovně č. 1 v DDM. Kroužek potrvá do května, během této doby se děti naučí základům rybolovné techniky a získají znalosti potřebné pro získání prvního rybářského lístku. Začátek je v úterý 25. září v 16:30.

Přihlášku naleznete na stránkách DDM.

Zkoušky dětí dopadly výborně, nyní hurá k vodě!

Včerejšími zkouškami se završilo úsilí dětí navštěvujících rybářský kroužek vedený Mgr. Věrou Pilařovou o získání prvního rybářského lístku. Zkoušek se zúčastnilo více, než 20 zájemců o rybářský lístek – uspěli všichni.

Soustředění bylo maximální

Poslední akcí tohoto rybářského kroužku bude sobotní chytání na Markovicích – uskuteční se 19. května od 8:00 do 12:00

Chytat se bude stylem Chyť a pusť.
S sebou: Rybářský řád, rybářské potřeby, svačinu (pro sebe i pro ryby), pití a vhodné oblečení.

Doporučujeme doprovod dospělého.

Není nutné mít povolenku a rybářský lístek. Sraz v 8:00 na hrázi rybníka v Markovicích.

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Pilařová, tel. 776773881

 

Omezení rybolovu z důvodu konání dětských závodů

Jak jsme již dříve informovali, v sobotu 12. května dopoledne budou na rybníku v Markovicích probíhat dětské rybářské závody – z toho důvodu bude rybolov možný pouze na „Bylanské“ straně rybníka a části hráze. Místa vyhrazená pro účastníky závodů budou označena přímo v terénu čísly.

 

Rybářský kroužek v DDM i letos

Stejně, jako v letech minulých, pořádá DDM Chrudim i ve školním roce 2017/2018 rybářský kroužek, určený dětem od 2. ročníku ZŠ. Začátek je 25. září klubovně č. 1 v DDM. Kroužek potrvá do května, během této doby se děti naučí základům rybolovné techniky a získají znalosti potřebné pro získání prvního rybářského lístku (v praxi si nabyté znalosti tradičně ověří na námi pořádaných dětských rybářských závodech).

Elektronická přihláška do kroužku je dostupná na stránkách DDM Chrudim.

Děti u zkoušek uspěly

Děti z rybářského kroužku v úterý úspěšně zvládly závěrečné zkoušky a splnily tak předpoklady pro získání svého prvního rybářského lístku – blahopřejeme!

Poslední akce tohoto ročníku rybářského kroužku se uskuteční na rybníku v Markovicích 30. května, kdy si děti budou moci vyzkoušet získané dovednosti v praxi.

Sraz v 15:00 hodin na hrázi rybníka, ukončení v 19:00 hodin.

Chytat se bude stylem Chyť a pusť.
S sebou: Rybářský řád, rybářské potřeby, svačinu, pití. Vhodné oblečení (pláštěnka)

Doporučujeme doprovod dospělého.

Není nutné mít povolenku a rybářský lístek

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Pilařová, tel. 776773881

Rozloučení s rokem 2016 na Markovickém rybníku – ZRUŠENO!

Stejně, jako minulý rok, i letos chceme nabídnout všem členům naší organizace možnost rozloučit se poslední den roku s rybářskou sezónou na našem Markovickém revíru. Není nutné mít povolenku, rybolov bude umožněn každému, kdo členskou legitimací prokáže, že je členem naší místní organizace.

Podmínkou pro konání akce je zcela rozmrzlý rybník Markovice.

V případě, že se akce uskuteční, bude možnost chytat všemi povolenými způsoby stylem chyť a pusť, a to 31. prosince 2016 od 11:00 do 14:00 hodin.


Aktualizace 30. 12.: Vzhledem k zamrznutí hladiny rybníka se akce ruší!