Rybářský kroužek 2019/2020

DDM Chrudim

Od září se v DDM Chrudim opět otevírá rybářský kroužek. První schůzka se sice uskuteční až 26. 9. 2019 v klubovně č. 1 v DDM, ale přihlásit své dítko můžete již nyní na stránkách DDM Chrudim.