Rybářský klub Valcha

Na jaře roku 2017 prošly rekonstrukcí prostory bývalé restaurace sídlící v naší administraitvní budově – instalováno bylo nové vybavení kuchyně, pult s výčepem, rekonstruován byl taneční parket, šatna a další vybavení nezbytné pro provoz. Vznikl tak „Rybářský klub Valcha“, který je využíván pro potřeby našeho rybářského spolku (schůze, školení, akce rybářského kroužku atd).
Od května jsme poté zavedli možnost pronájmu Klubu i pro zájemce z řad veřejnosti. Klub je možno využít pro rodinné či firemní oslavy, školení, prezentace, atd.

Kromě hlavního sálu, jehož kapacita je cca 120 návštěvníků, je součástí pronájmu také venkovní prostor s kioskem, sociální zařízení, sklad potravin a kuchyňka.

K dipozici je také projekční plátno, zároveň nabízíme možnost zapůjčení dataprojektoru.

 

Mezi hlavní výhody klubu patří výborná dostupnost – Klub se nachází v samém centru města, hned vedle městské plovárny. Pro parkování je možno využít přilehlou odstavnou plochu.

Cena za pronájem je stanovena na 4000 Kč za víkend, případně 2000 Kč za den, plus skutečně spotřebované energie.

V případě, že Vás tato nabídka zaujala a máte zájem o další informace, případně rezervaci termínu, kontaktujte Pavla Zacha na telefonním čísle 776 814 607.

Další informace se dozvíte také v přiložených dokumentech:

Smlouva o pronájmu RK Valcha

Předávací protokol RK Valcha

Provozní řád RK Valcha