Mládež

Rybářský kroužek v DDM i letos

Stejně, jako v letech minulých, pořádá DDM Chrudim i ve školním roce 2017/2018 rybářský kroužek, určený dětem od 2. ročníku ZŠ. Začátek je 25. září klubovně č. 1 v DDM. Kroužek potrvá do května, během této doby se děti naučí základům rybolovné techniky a získají znalosti potřebné pro získání prvního rybářského lístku (v praxi si nabyté znalosti tradičně ověří na námi pořádaných dětských rybářských závodech).

Elektronická přihláška do kroužku je dostupná na stránkách DDM Chrudim.

Děti u zkoušek uspěly

Děti z rybářského kroužku v úterý úspěšně zvládly závěrečné zkoušky a splnily tak předpoklady pro získání svého prvního rybářského lístku – blahopřejeme!

Poslední akce tohoto ročníku rybářského kroužku se uskuteční na rybníku v Markovicích 30. května, kdy si děti budou moci vyzkoušet získané dovednosti v praxi.

Sraz v 15:00 hodin na hrázi rybníka, ukončení v 19:00 hodin.

Chytat se bude stylem Chyť a pusť.
S sebou: Rybářský řád, rybářské potřeby, svačinu, pití. Vhodné oblečení (pláštěnka)

Doporučujeme doprovod dospělého.

Není nutné mít povolenku a rybářský lístek

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Pilařová, tel. 776773881

Rozloučení s rokem 2016 na Markovickém rybníku – ZRUŠENO!

Stejně, jako minulý rok, i letos chceme nabídnout všem členům naší organizace možnost rozloučit se poslední den roku s rybářskou sezónou na našem Markovickém revíru. Není nutné mít povolenku, rybolov bude umožněn každému, kdo členskou legitimací prokáže, že je členem naší místní organizace.

Podmínkou pro konání akce je zcela rozmrzlý rybník Markovice.

V případě, že se akce uskuteční, bude možnost chytat všemi povolenými způsoby stylem chyť a pusť, a to 31. prosince 2016 od 11:00 do 14:00 hodin.


Aktualizace 30. 12.: Vzhledem k zamrznutí hladiny rybníka se akce ruší!

Termíny akcí na začátku roku 2017

Přínášíme přehled zatím známých termínů akcí v první polovině roku 2017. Jednotlivé akce budou dále konkretizovány, další doplňovány, o případných změnách termínů budeme informovat.

Školení a zkoušky nových členů:  28. ledna, 25. února, 25. března, vždy od 9:00 v kanceláři MO. Případní zájemci se mohou hlásit na tel.č. 606 301 967 u pana Janáčka, nebo na e-mailu: janacekroman@seznam.cz

Rybářský ples: 3. března od 20:00 hodin v Rybářském klubu Valcha

Výroční členská schůze: 18. března od 9:00 hodin v Rybářském klubu Valcha

Dětské rybářské závody „Markovický háček 2017“: 14. května od 7:00 na rybníku Markovice

Dětský rybářský kroužek v DDM startuje již 20. září!

DDM Chrudim

Již 20. září (tedy příští úterý) v 16:00 začíná v DDM Chrudim dětský rybářský kroužek. Součástí nebude jen samotná výuka rybářské teorie, ale například také výlet na podzimní výlov rybníka, či jarní dětské rybářské závody. Na závěr kroužku budou děti skládat zkoušky pro získání svého prvního rybářského lístku. Kroužek povede i letos Mgr. Věra Pilařová. Přihlásit se je možné přímo na stránkách DDM Chrudim.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Pilařovou na telefonu: 776 773 881.