Rybářský kroužek v DDM i letos

Stejně, jako v letech minulých, pořádá DDM Chrudim i ve školním roce 2017/2018 rybářský kroužek, určený dětem od 2. ročníku ZŠ. Začátek je 25. září klubovně č. 1 v DDM. Kroužek potrvá do května, během této doby se děti naučí základům rybolovné techniky a získají znalosti potřebné pro získání prvního rybářského lístku (v praxi si nabyté znalosti tradičně ověří na námi pořádaných dětských rybářských závodech).

Elektronická přihláška do kroužku je dostupná na stránkách DDM Chrudim.