Nejnovější příspěvky

Zákaz rybolovu na Markovicích od 28. dubna

Ve dnech 28. a 29. dubna dojde k vysazení ryb z našich výlovů do rybníka v Markovicích. Z toho důvodu platí od soboty 28. 4. 5:00 hodin do středy 2. 5. 23:00 hodin ZÁKAZ RYBOLOVU.

Chytat je tedy možno do pátečního večera a potom až od čtvrtečního rána (od 4:00 hodin).

Děkujeme za pochopení.

Jarní zarybnění Markovic

Ve středu 28. března proběhlo zarybnění našeho revíru v Markovicích. Vysazeno bylo 10q kapra – splnili jsme tedy slib daný na výroční členské schůzi. Vzhledem k tomu, že do začátku sezóny ještě pár dnů zbývá, hájení tentokrát nevyhlašujeme.

Další zarybnění proběhne po výlovu Habartova, který je plánován na 28. dubna. Tzn. že začátkem května bude na rybníku Markovice vyhlášeno několikadenní hájení.

Březnové školení a zkoušky nebudou!

Z důvodu malého zájmu jsme nuceni zrušit školení a zkoušky nových členů, plánované na tuto sobotu. Příští (a letos poslední) termín bude tedy 21. dubna.

Členská schůze 17. 3. 2018

Včerejší členské schůze se zúčastnilo 65 našich členů. Na základě jejich hlasování byl zvolen nový výbor naší organizace pro funkční období 2018-2022 a to ve složení: Budínský, Dubský, Janáček, Křepinská, Ludvík, Procházka, Šmahelová, Tejnecký, Trávníček, Zach

Členové výboru poté na prvním zasedání zvolili předsedou MO ing. Miloše Tejneckého, místopředsedou Pavla Zacha, jednatelem Tomáše Ludvíka, hospodářem Romana Janáčka, ekonomkou Miladu Šmahelovou.

Na funkci předsedkyně Dozorčí komise navrhuje výbor Mgr. Věru Pilařovou.

Všem, kteří se výroční členské schůze zúčastnili, patří poděkování nejen za účast, ale také věcnou a kultivovanou diskuzi.

Fotografie z akce naleznete tradičně ve Fotogalerii.

 

Aktualizovaný kalendář 2018

17. března Výroční členská schůze – od 9:00 hodin v Rybářském klubu Valcha. Tato schůze je volební – budeme volit nové složení výboru na období let 2018-2022.

24. března jarní rybářské závody dospělých – rybník Markovice, více informací podá Richard Konopásek na telefonu 731586209

31. března školení a zkoušky nových členů – od 9:00 v kanceláři MO. Případní zájemci se mohou hlásit u pana Janáčka na tel. 606 301 967, nebo e-mailu: janacekroman@seznam.czZRUŠENO

6. dubna rybářský ples – od 20:00 v Rybářském klubu Valcha, vstupenky k dispozici v kanceláři nebo u Romana Janáčka na tel. 606 301 967, nebo e-mailu: janacekroman@seznam.cz

21. dubna školení a zkoušky nových členů – od 9:00 v kanceláři MO. Případní zájemci se mohou hlásit u pana Janáčka na tel. 606 301 967, nebo e-mailu: janacekroman@seznam.cz

28. dubna výlov rybníka Habartov – zájemci o vykonání brigády se musí povinně předem nahlásit telefonicky panu Janáčkovi na tel. 606 301 967, nebo e-mailu: janacekroman@seznam.cz

12. května dětské rybářské závody „Markovický háček 2018“

Opět platí, že jednotlivé termíny se mohou změnit. O případných změnách budeme informovat na těchto stránkách.

Ples odložen na 6. dubna!

Z důvodu probíhající chřipkové epidemie jsme bohužel nuceni odložit konání tradičního rybářského plesu. Nový termín: 6. dubna.

Vstupenky zůstávají v platnosti, případně je lze vrátit v kanceláři spolku.

Děkujeme za pochopení!