Nejnovější příspěvky

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2018

Jak jsme vás již dříve informovali, letošní členská schůze se uskuteční 17. března v Rybářském klubu Valcha (je součástí naší administrativní budovy). Začátek byl stanoven na 9:00 hodin.

Program schůze je následující:

 1. Zahájení, uvítání členů a hostů
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba volební komise
 5. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
 6. Zpráva o činnosti spolku od poslední členské schůze v roce 2017
 7. Zpráva o účetní uzávěrce a návrh rozpočtu na rok 2018
 8. Zpráva hospodáře spolku
 9. Zpráva dozorčí komise
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Volba členů výboru a dozorčí komise na funkční období 2018 – 2022
 12. Diskuse
 13. Návrh usnesení
 14. Závěr

Všichni jste srdečně zváni!

23. a 25. ledna povolenky nevydáváme!

V úterý 23. ledna ani ve čtvrtek 25. ledna se nebudou prodávat povolenky, ani přijímat jakékoli platby.

Náhradní termín je sobota 27. ledna od 9:00.

Děkujeme za pochopení!

Termíny zimních brigád na Markovicích

V termínech 20. ledna a 10. února se uskuteční brigády na rybníku v Markovicích. Půjde jako obvykle o úklid okolí rybníka a úpravu zeleně. Připomínáme nutnost vhodného oblečení a povinnost se předem nahlásit telefonicky u Romana Janáčka na telefonu: 606 301 967

PF 2018

Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018 přeje MO ČRS Chrudim 2.

Na úhradu členských příspěvků je čas do konce dubna

Opakovaně připomínáme, že členský příspěvek stačí zaplatit do konce dubna příslušného roku.

Mnoho z vás si stále pamatuje starou úpravu, kdy byla lhůta jen do konce února a proto stojí dlouhé fronty před kanceláří. Je to úplně zbytečné, pokud máte k vrácení krajskou povolenku, pak jste povinni jí vrátit do 15. ledna (povolenku na Markovice jistě již nikdo doma nemá, protože lhůta pro její vrácení bez sankcí vypršela). Navíc vrácení povolenky lze realizovat i vhozením do schránky u vstupní branky, tedy kvůli tomu není nutné stát frontu.

Pokud se tedy nechystáte v chladných měsících na ryby, pak máte čas na návštěvu naší kanceláře až do konce dubna.

Sezóna skončila, je čas správně vyplnit a vrátit povolenky

Letošní sezóna na rybníku v Markovicích je za námi. Věříme, že vám přinesla mnoho pěkných zážitků i nějaký ten úlovek. Pokud máte z Markovic nějakou fotografii, pošlete nám ji do fotosoutěže

Nyní nastal čas pro správné vyplnění povolenky včetně sumáře a odevzdání do naší kanceláře. Času na to není mnoho, patnáctidenní lhůta končí již v pátek 15. prosince. Na ty případy, kdy nebude povolenka vrácena včas, pamatuje rybářský řád takto:

Vyplněný sumář Markovice

„V případně pozdního vrácení je držitel povinen uhradit sankční poplatek schválený členskou schůzí (50 Kč). Pokud držitel neodevzdá povolenku vůbec, nelze mu vydat povolenku na následující rok.“

Zejména vás ale chceme upozornit na to, že povolenka včetně sumáře musí být vrácena řádně vyplněna. Jak by to mělo vypadat, je vidět na přiloženém obrázku (klikněte pro zvětšení).

Není to nová povinnost, bohužel na ní stále mnoho rybářů zapomíná. Opravdu není v našich silách vyplňovat po každém povolenku zvlášť. Je potřeba si uvědomit, že zatímco vyplnění jedné povolenky z obou stran rybáři zabere nějakých 10 minut, pak na vyplnění 200 povolenek (tedy tolika, kolik bylo letos na Markovice vydáno) už by bylo potřeba více, než 33 hodin (!) čistého času.

Věříme, že těch 10 minut na vyplnění každý z vás najde a ušetříme si tak v tomto předvánočním čase zbytečný stres.

Děkujeme!

 

Termíny akcí na začátku roku 2018

Přinášíme přehled zatím známých termínů akcí v první polovině roku 2018. O případných změnách termínů a dalších podrobnostech jednotlivých akcí budeme informovat zde na stránkách.

Školení a zkoušky nových členů:  27. ledna, 17. února, 31. března a 21. dubna, vždy od 9:00 v kanceláři MO. Případní zájemci se mohou hlásit u pana Janáčka na tel.č. 606 301 967, nebo e-mailu: janacekroman@seznam.cz

Rybářský ples: 23. února od 20:00 hodin v Rybářském klubu Valcha. Předprodej od začátku roku 2018 v kanceláři.

Výroční členská schůze: 17. března od 9:00 hodin v Rybářském klubu Valcha. Tato schůze je volební – budeme volit nové složení výboru na období let 2018-2022.

Jarní rybářské závody dospělých: 24. března v Markovicích. Více informace podá Richard Konopásek na telefonu 731586209

Dětské rybářské závody „Markovický háček 2018“: 12. května na rybníku Markovice

Brigáda 2. prosince

V sobotu 2. prosince se uskuteční brigáda. Půjde o úklid skladu a okolí naší administrativní budovy. Zájemci o vykonání brigády se musí povinně předem nahlásit telefonicky Pavlu Zachovi na číslo 776 814 607.