Nejnovější příspěvky

Změny ve vydávání povolenek

Naší snahou je zajistit našim členům vyřízení členských záležitostí a povolenky při jedné návštěvě – tuto ambici jsme deklarovali mimo jiné i na výroční členské schůzi 17. března 2018. Nepovažujeme zkrátka za úplně nutné, abyste čekali jednu frontu na vrácení povolenky a druhou na její vydání. Také proto jsme umožnili vrácení povolenky prostřednictvím poštovní schránky, která je umístěna na vstupní brance naší administrativní budovy. I tak to však znamená 2 cesty k nám. Chceme jít proto ještě dále a umožnit těm z vás, kterí nechytají do konce roku, povolenku vrátit a zároveň si vyzvednout novou na příští rok. Na tuto možnost se připravujeme a termín, kdy bude výdej povolenek na další rok zahájen, se dozvíte na těchto stránkách.

Zatím ladíme administrativní náležitosti a upravujeme také prostory tak, abyste v případě, že už se nějaká fronta vytvoří, nemuseli čekat venku.

Předpoklad je, že od prosince (možná už od 27. listopadu) bude možno zakoupit povolenku na příští rok.

Na fotografiích vidíte, jak probíhala úprava prostor, které jsou pro vás určeny a jak tyto prostory vypadají nyní.

Věříme, že tyto změny povedou ke zrychlení procesu vyřízení požadavků vás, našich členů a budou tak ku prospěchu nám všem.

17. listopadu se uskuteční brigáda na Práchovně

V sobotu 17. listopadu se uskuteční brigáda na našem chovném rybníku Práchovna. Půjde zejména o terénní úpravy a opravu hráze. Zájemci o vykonání brigády se musí povinně předem nahlásit telefonicky Pavlu Zachovi na číslo 776 814 607.

Říjnové školení a zkoušky bude 16. 10.

Říjnové školení a zkoušky se uskuteční v úterý 16. října 2018 od 16:00. Zájemci se dozví více podrobností u pana Janáčka na telefonu: 606 301 967, kde se také na tento termín školení přihlásí.

Připomínáme, že jde o poslední možnost, jak u nás letos získat osvědčení nezbytné pro vydání prvního rybářského lístku.

Nový školní rok = nový ročník rybářského kroužku

I letos se otevírá v DDM Chrudim rybářský kroužek, určený dětem od 2. ročníku ZŠ. První setkání se uskuteční 25. září klubovně č. 1 v DDM. Kroužek potrvá do května, během této doby se děti naučí základům rybolovné techniky a získají znalosti potřebné pro získání prvního rybářského lístku. Začátek je v úterý 25. září v 16:30.

Přihlášku naleznete na stránkách DDM.

Mimořádné školení a zkoušky se uskuteční 11. září!

Z důvodu vysokého počtu zájemců o získání rybářského lístku se mimořádně uskuteční školení a zkoušky v úterý 11. září 2018 od 16:30.

Zájemci se dozví více podrobností u pana Janáčka na telefonu: 606 301 967, kde se také na tento termín školení přihlásí. 

Máte zájem o povolenku na Medlešice?

V rámci příprav na příští sezónu, kdy má být umožněn rybolov na rybníku v Medlešicích, bychom potřebovali vaši součinnost. Konkrétně potřebujeme předběžně zjistit zájem našich členů o povolenky na tento revír. Prosíme tedy ty z vás, kteří uvažujete o tom, že byste si povolenku na tento revír pořídili, pošlete nám na e-mailovou adresu: medlesice@rybarichrudim.cz své jméno a číslo vaší členské legitimace – to proto, abychom ověřili, že jde skutečně o našeho člena.

V e-mailu můžete uvést i jména a čísla legitimací více zájemců (to pro případ, že některý z členů nepoužívá e-mail a chcete mu pomoci).

Rybolov by probíhal za shodných podmínek, jak jste zvyklí z Markovic, tedy stejné časy, míry i množství ponechaných ryb, jen cena povolenky by byla s ohledem na rozlohu revíru o něco nižší – předběžně počítáme s částkou 1200 Kč.

Děkujeme za spolupráci.