Nejnovější příspěvky

Termíny akcí na začátku roku 2018

Přinášíme přehled zatím známých termínů akcí v první polovině roku 2018. O případných změnách termínů a dalších podrobnostech jednotlivých akcí budeme informovat zde na stránkách.

Školení a zkoušky nových členů:  27. ledna, 17. února, 31. března a 21. dubna, vždy od 9:00 v kanceláři MO. Případní zájemci se mohou hlásit u pana Janáčka na tel.č. 606 301 967, nebo e-mailu: janacekroman@seznam.cz

Rybářský ples: 23. února od 20:00 hodin v Rybářském klubu Valcha. Předprodej od začátku roku 2018 v kanceláři.

Výroční členská schůze: 17. března od 9:00 hodin v Rybářském klubu Valcha. Tato schůze je volební – budeme volit nové složení výboru na období let 2018-2022.

Jarní rybářské závody dospělých: 24. března v Markovicích. Více informace podá Richard Konopásek na telefonu 731586209

Dětské rybářské závody „Markovický háček 2018“: 12. května na rybníku Markovice

Brigáda 2. prosince

V sobotu 2. prosince se uskuteční brigáda. Půjde o úklid skladu a okolí naší administrativní budovy. Zájemci o vykonání brigády se musí povinně předem nahlásit telefonicky Pavlu Zachovi na číslo 776 814 607.

…. odkládá se i brigáda na sečské chatě

Z důvodu prodloužení sezóny na naší chatě na Seči se odkládá její zazimování a tedy i brigády. O novém termínu budeme informovat zde na stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Výlov Habartova se odkládá!

Povětrnostní podmínky a zejména pak silný vítr, který potrápil nejen náš kraj o uplynulém víkendu, nám nedovolí provést výlov rybníka Habartov tak, jak jsme měli v plánu. Z toho důvodu se výlov odkládá na neurčito.

Jinými slovy: na jediné cestě k rybníku leží několik statných smrků, které nevydržely nápor větru. Protože nelze předpokládat, že by se je podařilo v krátké době odstranit, nedostaneme se k rybníku (ani poblíž) s autem pro převoz ryb.

S tím souvisí i zrušení plánovaného zákazu rybolovu na Markovicích – rybolov tedy probíhá bez omezení. 

Děkujeme za pochopení!

Na položenou a plavanou mimořádně i v listopadu!

Vzhledem k opakovanému hájení na rybníku v Markovicích v průběhu podzimu (další hájení bude od 4. do 11. listopadu) bylo rozhodnuto mimořádně umožnit lov na položenou a plavanou do 30. listopadu. To znamená, že je letos do 30. listopadu umožněn rybolov všech druhů ryb všemi povolenými rybolovnými technikami. 

Zároveň připomínáme povinnost vrácení povolenky na tento revír do 15 dnů po skončení její platnosti, to znamená, že povolenka musí být vrácena řádně vyplněná nejpozději do 15. prosince.

Brigády v průběhu listopadu

Při výlovu Habartova 4. 11. a zazimování chaty na Seči 11. 11. bude možno odpracovat si brigády.
Zájemci o vykonání brigády se musí povinně předem nahlásit telefonicky Pavlu Zachovi na číslo 776 814 607.

Další odebrané povolenky a další potrestaní „rybáři“

Také v letních měsících se na našem revíru v Markovicích některým lovícím zdál nejspíše limit úlovků příliš nízký, a rozhodli se přilepšit si přisvojením více ušlechtilých ryb, než dovoluje Rybářský řád.

Jejich počínání neušlo pozornosti a tak rybářská stráž zadržela o prázdninách hned dvě povolenky k lovu. Prohřešky byly projednány, rozhodnuto bylo o odebrání povolenek.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zvláště hrubá provinění, bude se těmito případy zabývat na svém nejbližším zasedání také výbor MO.

Děkujeme všem všímavým rybářům, kterým není lhostejné, když se u vody děje něco nekalého. Věříme, že i díky vám se podaří podobné excesy zcela vymýtit.

Zároveň připomínáme telefonní čísla těch, kterým můžete v případě, že se vám u vody něco nezdá, zavolat:

606 301 967 – Roman Janáček, hospodář MO

728 050 978 – Roman Budínský, vedoucí rybářské stráže

Děkujeme!

Rybářský kroužek v DDM i letos

Stejně, jako v letech minulých, pořádá DDM Chrudim i ve školním roce 2017/2018 rybářský kroužek, určený dětem od 2. ročníku ZŠ. Začátek je 25. září klubovně č. 1 v DDM. Kroužek potrvá do května, během této doby se děti naučí základům rybolovné techniky a získají znalosti potřebné pro získání prvního rybářského lístku (v praxi si nabyté znalosti tradičně ověří na námi pořádaných dětských rybářských závodech).

Elektronická přihláška do kroužku je dostupná na stránkách DDM Chrudim.