Nejnovější příspěvky

Rybolov na Markovickém rybníku v roce 2017 pouze pro naše členy

Výbor MO rozhodl, že v roce 2017 nebudou na Markovický rybník vydávány krátkodobé ani hostovací povolenky. Znamená to, že ten, kdo chce na tomto revíru chytat v příštím roce, musí být členem naší organizace. Přehlášení je možno provést osobně v kanceláři naší organizace.

Termíny akcí na začátku roku 2017

Přínášíme přehled zatím známých termínů akcí v první polovině roku 2017. Jednotlivé akce budou dále konkretizovány, další doplňovány, o případných změnách termínů budeme informovat.

Školení a zkoušky nových členů:  28. ledna, 25. února, 25. března, vždy od 9:00 v kanceláři MO. Případní zájemci se mohou hlásit na tel.č. 606 301 967 u pana Janáčka, nebo na e-mailu: janacekroman@seznam.cz

Rybářský ples: 3. března od 20:00 hodin v Rybářském klubu Valcha

Výroční členská schůze: 18. března od 9:00 hodin v Rybářském klubu Valcha

Dětské rybářské závody „Markovický háček 2017“: 14. května od 7:00 na rybníku Markovice

Po 11. listopadu chytáme pouze dravce!

V souvislosti s listopadovými výlovy letos dochází také k dřívějšímu ukončení sezóny lovu nedravých ryb na Markovickém rybníku. Po 11. listopadu tak bude možný pouze lov dravců, a to dle Rybářského řádu Markovice, tedy do 30. 11. 2016. V případě ulovení nedravé ryby je rybář povinen vrátit ji vodě.

Důvodem je hájení ryb po vysazení.

Markovice zarybněny 12q kapra

Právě bylo dokončeno zarybnění rybníku Markovice. Vysazeno bylo celkem 12 metráků kapra o hmotnosti 2-2,50kg. Respektujte prosím vyhlášený zákaz rybolovu. Děkujeme!

20160916_103851 20160916_103922Zarybnění Markovic 16092016 20160916_104022

Dětský rybářský kroužek v DDM startuje již 20. září!

DDM Chrudim

Již 20. září (tedy příští úterý) v 16:00 začíná v DDM Chrudim dětský rybářský kroužek. Součástí nebude jen samotná výuka rybářské teorie, ale například také výlet na podzimní výlov rybníka, či jarní dětské rybářské závody. Na závěr kroužku budou děti skládat zkoušky pro získání svého prvního rybářského lístku. Kroužek povede i letos Mgr. Věra Pilařová. Přihlásit se je možné přímo na stránkách DDM Chrudim.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Pilařovou na telefonu: 776 773 881.

 

Zákaz rybolovu 16. 9. – 19. 9.

Od pátku 16. 9. do pondělí 19. 9. platí na rybníku Markovice ZÁKAZ RYBOLOVU z důvodu hájení ryb po vysazení.

Chytat je tedy možno do čtvrtečního večera (do 21:00 hodin) a potom až od úterního rána (od 5:00 hodin).

zákaz rybolovu

Povolenku je nutno vrátit do 15 dnů po skončení platnosti

Upozorňujeme na povinnost vrátit povolenku na Markovický rybník do 15 dnů po skončení její platnosti. Platnost povolenky končí buď posledním dnem období, na které byla vydána, nebo dosažením maximálního povoleného počtu ponechaných ryb. Jinými slovy: po ponechání si 20. kusu ušlechtilé ryby v tomto roce, má držitel povolenky 15 dnů na její vrácení.

Kdo povolenku odevzdá pozdě, je povinen uhradit sankční poplatek schválený členskou schůzí (50 Kč), kdo povolenku neodevzdá vůbec, nemá nárok na vydání povolenky pro příští rok!

Odbahnění rybníku Bořetice

Práce na odbahnění našeho chovného rybníku Bořetice zdárně pokračují. Rybník je kompletně bez vody a částečně vyschlý sediment je odtěžován – aktuálně je odtěžen přibližně z jedné čtvrtiny plochy rybníka. Stejně tak byl rybník zbaven zbytků dřevní hmoty, což dokazují přiložené fotografie.