Chata Seč

Fotky Sečské chaty a okolí
Naše rybářská chata nabízí levné ubytování na Seči pro členy naší organizace i ostatní zájemce z řad široké veřejnosti. Je situována u příjezdové komunikace Seč – Hoješín před osadou Horní Ves asi 100 m od břehu Sečské přehrady v chatové kolonii a asi 80 m od veřejného parkoviště s kioskem. Je umístěna na vlastním oploceném pozemku s možností parkování. Pro návštěvníky je připraveno šest samostatných ubytovacích buněk se samostatným vchodem. Pět buněk je čtyřlůžkových (dvě palandy), jedna buňka je dvoulůžková. Všechny buňky jsou vybaveny kuchyňskou linkou s teplou a studenou vodou, el. vařičem, prádelní a šatní skříní, stolkem s židlemi, elektrickým přímotopem a lednicí. Linka je vybavena obvyklým nádobím. Každá ubytovací buňka má k dispozici venkovní posezení pod slunečníkem. Objekt je vybaven společným sociálním zařízením – umývárnou a WC – odděleně muži, ženy. K dispozici je samostatně přístupná sprcha s teplou a studenou vodou.

K pobytu budete potřebovat nejméně vlastní povlečení a hygienické prostředky.

Provozní a pobytový řád Rybářské chaty ČRS MO Chrudim 2 Seč – Hoješín

Adresa střediska:
Horní Ves č. p. 114, 538 07 Seč

Pobyt se objednává (blokuje):

telefonicky: 727 834 233 (ubytovatel a správce) případně 469 630 191 (kancelář spolku)
nebo e-mailem: chata@rybarichrudim.cz

Středisko je provozováno od 1. dubna do 31. října běžného roku

Všeobecné pokyny:

 • pobyt ve středisku je vhodné rezervovat v předstihu, lze však ubytovávat i operativně dle současného obsazení buněk
 • rezervace se stává závaznou po připsání zálohy na účet ubytovatele: 1141155369/0800 Výše zálohy je při týdenním pobytu 1000 Kč.
 • zaplacená záloha se v plné výši vrací při zrušení rezervace více, než 30 dnů před zahájením pobytu. V případě pozdějšího zrušení rezervace je záloha nevratná.
 • nástup pro týdenní a více týdenní pobyt je sobota mezi 12. a 14. hodinou.
 • ukončení pobytu je sobota mezi 10. a 12. hodinou.
 • preferovány a bez příplatků jsou týdenní a více týdenní pobyty v obvyklých sobotních nástupních a odjezdových časech
 • kratší, než týdenní pobyt je možno dohodnout za příplatek 250 Kč. 1)
 • jiné, než obvyklé pobyty dohodnuté s ubytovatelem jsou s příplatkem 250 Kč. 1)
 • pro rezervaci pobytu je nutno poskytnout ubytovateli nezbytné osobní údaje – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, případně e-mail. Při příjezdu jsou do „Knihy ubytovaných“ zapsány osobní údaje všech ubytovaných. S osobními údaji je nakládáno v souladu s příslušnými nařízeními. 2)

Provozní pokyny:

 • zaparkovat vozidla, případně přívěsy, je možné pouze za dělícími sloupky na zatravněné ploše v horní části pozemku. Pouze při příjezdu a odjezdu je k manipulaci se zavazadly možno využít dolní části areálu před vchody do ubytovacích buněk. Nelze blokovat manipulační plochu pro případný příjezd záchranné služby, hasičů, ubytovatele, vyvážení odpadní jímky apod.
 • inventář je předáván a zpětně přejímán dle inventárního seznamu za přítomnosti ubytovatele, závady jsou operativně řešeny.
 • odpadky ukládají ubytovaní do veřejných kontejnerů, umístěných u příjezdové komunikace k areálu.
 • před ukončením pobytu je nutno provést celkový úklid „mokrým způsobem“ – umýt podlahu, používané vybavení (linku, nádobí, chladničku, vařič atd.) a užívaného venkovního prostoru.

Pokyny k pobytu:

 • v areálu je nutno od 22:00 do 05:00 hodin respektovat noční klid a při pobytu dodržovat rekreační řád města Seč.
 • zákaz kouření platí ve všech místnostech ubytovacího objektu, WC, vstupu do sprchy i venkovní dřevěné stavby.
 • pobyt se psem je možný za příplatek 50 Kč za psa a den. Za psa je po celou dobu pobytu odpovědný jeho majitel, je povinen po psovi uklízet a zajistit, aby pes neobtěžoval svým chováním ostatní ubytované. Vstup psů do prostoru sprchy a WC je zakázán.
 • v obci platí zákaz volného pobíhání psů
 • fixní ubytovací tarify jsou podle atraktivnosti ročního období rozděleny do cenových skupin.
 • cenově je zvýhodněn pobyt pro členy MO ČRS Chrudim 2 a jejich přímé rodinné příslušníky – nárok na cenové zvýhodnění získá pouze člen, který při zahájení pobytu doloží členství v naší MO předložením členské legitimace vydané naší místní organizací, s vylepenou členskou známkou pro daný rok.

Pobyt v rekreačním středisku se hradí ve dvou fázích:

a) Platbou před nástupem, která zahrnuje:

 • použití ubytovací buňky po dobu pobytu (počet“ noclehů“ dle tarifu pro příslušné období × počet nocí),
 • paušálního poplatku za odvoz odpadu (podíl z platby za veřejný kontejner),
 • parkování dalších vozidel pro buňku po dobu pobytu (50 Kč za každé další vozidlo a den),
 • možnost připojení k internetu po dobu pobytu,
 • podíl nákladů na provoz společné sprchy s teplou vodou po dobu pobytu,
 • podíl spotřeby vody a podíl nákladů na likvidaci odpadní vody (vyvážecí jímka)
 • rekreační poplatek městu Seč
 • úhradu za objednanou zápůjčku lodě – (100 Kč/den nebo 500 Kč/týden)
 • příplatek za jiný než obvyklý termín zahájení a ukončení pobytu s nutným příjezdem ubytovatele při nástupu i odjezdu rekreanta 1)
 • úhradu za předem nahlášený pobyt psa (psů) ve výši 50 Kč za psa a den
 • poplatek za využití venkovního uzamykatelného skladu – nutno předem dohodnout s ubytovatelem

b) Platbou po skončení pobytu, která zahrnuje:

 • úhradu za elektrickou energii dle změřeného skutečného odběru v buňce,
 • úhradu za případné dodatečné zapůjčení lodě: (50 Kč/půlden, 100 Kč/den)
 • úhradu za předem nenahlášený pobyt psa (50 Kč za psa a pobytový den)
 • poplatek za parkování dalších, předem nenahlášených vozidel v areálu střediska ve výši 50 Kč za každé další vozidlo a den
 • úhradu způsobených škod na vybavení střediska (poškození a ztrátu inventáře atd.),
 • úhradu za poškození lodě, ztrátu vesel, ztrátu zámku a kotvícího řetězu lodě atd.,
 • ztrátu klíčů – dveře vchodové, WC, sprcha, brána, branka sklep atd. (500 Kč na klíč)
 • příplatek za jiný než „blokovaný“ termín ukončení pobytu s nutným příjezdem ubytovatele 1)

Závěrečné informace:

 • Správce a ubytovatel je v areálu rekreačního střediska přítomen obvykle jen v sobotu mezi 10. a 14. hodinou, v případě mimořádné události přijede i na telefonické vyžádání ubytovaných k řešení technických problémů, poruch na inventáři apod., proto nezneužívat!
 • Individuálně je možno při blokaci pobytu dohodnout jiný způsob nástupní platby (viz, čl. a) např. převodem.Platba při ukončení pobytu však proběhne v hotovosti (odpočet spotřeby elektřiny + případné ostatní platby – za parkování dalších vozidel, půjčovné, úhrada způsobených škod atd.)
 • Zájemci o pobyt v rekreačním středisku uvedou při jeho rezervování („blokaci“) nezbytné kontaktní údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, adresa, telefon. Rezervovaný termín musí telefonicky potvrdit minimálně čtrnáct dnů před nástupem. Nedodržení této podmínky je důvodem pro využití rezervovaného termínu jiným zájemcem.

Poznámky:
1) příplatek ve výši 250 Kč je účtován za den nástupu a za den ukončení pobytu. Pokrývá podíl výdajů na příjezd ubytovatele a na vyřízení nutných administrativních úkonů.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a další právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Odsouhlaseno výborem ČRS MO Chrudim 2

Ceny ubytování pro rok 2021 za jednotlivou buňku:

Při počtu „D“ čl. ČRS MO Chrudim 2, „C“ ostatní Jarní tarif
Letní tarif Podzimní tarif
ubytovaných 1. dubna až 14. května 15. května až 17. září 18. září až 12. 31. října
celkem „D“ „C“ Kč/noc Kč/noc Kč/noc
1 1 0 310 400 330
0 1 370 460 390
2 2 0 310 400 330
1 1 340 430 360
0 2 370 460 390
3 3 0 310 400 330
2 1 330 420 350
1 2 350 440 370
0 3 370 460 390
4 4 0 310 400 300
3 1 325 415 345
2 2 340 430 360
1 3 355 445 375
  0 4 370 460 390

Cena je uvedena vždy za jednu buňku a jednu noc.,

Nárok na zvýhodněnou cenu označenou jako „D“, má pouze ten, kdo doloží členství v naší MO předložením členské legitimace vydané naší místní organizací, s vylepenou členskou známkou pro daný rok.

Povolenky Seč:

Rybářské povolenky v Seči prodává Turistické informační centrum. Více informací se dozvíte na této stránce.

Pro u nás ubytované rybáře jsme schopni zajistit vydání krátkodobé (týdenní) povolenky na ÚN Seč i přímo na chatě – vždy je nutné se předem domluvit se správcem!

Umístění areálu na mapě: