Chata Seč

Naše rybářská chata nabízí levné ubytování na Seči pro členy naší organizace i ostatní zájemce z řad široké veřejnosti. Je situována u příjezdové komunikace Seč – Hoješín před osadou Horní Ves asi 100 m od břehu Sečské přehrady v chatové kolonii a asi 80 m od veřejného parkoviště s kioskem. Je umístěna na vlastním oploceném pozemku s možností parkování. Pro návštěvníky je připraveno šest samostatných ubytovacích buněk se samostatným vchodem. Pět buněk je čtyřlůžkových (dvě palandy), jedna buňka je dvoulůžková. Všechny buňky jsou vybaveny kuchyňskou linkou s teplou a studenou vodou, el. vařičem, prádelní a šatní skříní, stolkem s židlemi, elektrickým přímotopem a lednicí. Linka je vybavena obvyklým nádobím. Každá ubytovací buňka má k dispozici venkovní posezení pod slunečníkem. Objekt je vybaven společným sociálním zařízením – umývárnou a WC – odděleně muži, ženy. K dispozici je samostatně přístupná sprcha s teplou a studenou vodou.

K pobytu budete potřebovat nejméně vlastní povlečení a hygienické prostředky.

Provozní a pobytový řád Rybářské chaty ČRS MO Chrudim 2 Seč – Hoješín na rok 2021

Adresa střediska:
Horní Ves č. p. 114, 538 07 Seč

Pobyt se objednává (blokuje):

telefonicky: 727 834 233 (ubytovatel a správce) případně 469 630 191 (kancelář spolku)
nebo e-mailem: chata@rybarichrudim.cz

Středisko je provozováno od 1. května do 31. října.

Všeobecné informace k provoznímu a pobytovému řádu střediska:

 • rezervování obvyklých týdenních a více týdenních pobytů je vhodné provádět v dostatečném předstihu
 • obvyklý nástup pobytu: sobota mezi 12. a 14. hodinou.
 • obvyklé ukončení pobytu: sobota mezi 10. a 12. hodinou.
 • preferovány jsou týdenní a vícetýdenní pobyty v obvyklých sobotních nástupních hodinách.
 • kratší než týdenní pobyt je možno též rezervovat, avšak s rizikem, že v případě následného zájmu o týdenní /“preferovaný“/ pobyt překrývající toto kratší období, bude rezervace zrušena. Zájemce bude operativně informován/
 • jiné, než obvyklé pobyty dohodnuté s ubytovatelem jsou s příplatkem /*1/
 • při rezervování pobytu je nutno ubytovateli poskytnout potřebné údaje – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, případně e-mail. Po příjezdu do rekreačního areálu jsou do „Evidence ubytovaných“ zapisovány osobní údaje ubytovávaných v souladu s OZV MěÚ Seč č.6/2017: /jméno, příjmení, datum narození, adresa, číslo OP, termín pobytu/. S osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a další právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • rezervace celého střediska /plné kapacity/ pro jednoho plátce v konkrétním období je možná
 • provozovatel střediska si vyhrazuje v individuálních případech možnost dočasné úpravy provozního a pobytového řádu střediska

/*1/ – příplatek ve výši 250 Kč za „nepreferovaný pobyt“je účtován plátci při nástupu za každou obsazovanou buňku pro „mimo sobotní“ den nástupu i pro „mimo sobotní“ den ukončení pobytu. Pokrývá podíl výdajů na příjezd ubytovatele a na vyřízení nutných administrativních úkonů.
/*6/ „Ochrana osobních údajů“ /GDPR/

Provozní pokyny:

 • zaparkovat vozidla, případně přívěsy, je možné pouze za dělícími sloupky na zatravněné ploše v horní části pozemku. Pouze při příjezdu a odjezdu je k manipulaci se zavazadly možno využít dolní části areálu před vchody do ubytovacích buněk. Nelze blokovat manipulační plochu pro případný příjezd záchranné služby, hasičů, ubytovatele, vyvážení odpadní jímky apod.
 • inventář je předáván a zpětně přejímán dle inventárního seznamu za přítomnosti ubytovatele, závady jsou operativně řešeny.
 • odpadky ukládají ubytovaní do veřejných kontejnerů, umístěných u příjezdové komunikace k areálu.
 • před ukončením pobytu je nutné provést celkový úklid interiéru „mokrým způsobem“ – umýt podlahu, používané vybavení (linku, nádobí, chladničku, vařič, skříň), urovnat lůžkoviny atd.. Chladničku odvětrat otevřením, odpojit ze zásuvek všechny spotřebiče a vypnout hlavní jistič v buňce. Užívaný venkovní prostor je nutné zbavit všech odpadků zametením.

Pokyny k pobytu:

 • v areálu je nutno od 22:00 do 05:00 hodin respektovat noční klid a při pobytu dodržovat rekreační řád města Seč.
 • zákaz kouření platí ve všech místnostech ubytovacího objektu, WC, vstupu do sprchy i venkovní dřevěné stavby.

Další informace:

 • pobyt se psem je možný za příplatek /*2/. Za psa je po celou dobu pobytu odpovědný jeho majitel, je povinen po psovi uklízet, nesplnění této povinnosti je v případě zjištění znečištění exkrementy sankcionováno. Majitel psa musí zajistit, aby pes neobtěžoval svým chováním ostatní ubytované. Vstup psů do prostoru sprchy a WC je zakázán.
 • v obci platí zákaz volného pobíhání psů
 • fixní ubytovací tarify jsou podle atraktivnosti ročního období rozděleny do cenových skupin.
 • cenově je /po předložení platného členského průkazu/ zvýhodněný pobyt pro členy MO ČRS Chrudim 2 a jejich přímé rodinné příslušníky – manžel/manželka, nezaopatřené děti/.

/*2/ 50 Kč za psa a den

Úhrada pobytu

Rezervační /“Blokační/ záloha“: / se pro rok 2021 nevyžaduje

Hotovostní platba při nástupu pobytu /“Vstupní platba“/ zahrnuje:

 • pobytový tarif / použití ubytovací buňky po dobu pobytu /
 • paušální poplatek za odvoz odpadu (podíl z platby za veřejný kontejner),
 • parkování dalších vozidel pro buňku po dobu pobytu /*4/
 • podíl nákladů na provoz společné sprchy s teplou vodou po dobu pobytu,
 • podíl spotřeby vody a podíl nákladů na likvidaci odpadní vody / vyvážecí jímka/
 • rekreační poplatek dle OZV MěÚ Seč č.6/2017 ze dne 1.1. 2018
 • úhradu za objednanou zápůjčku lodě – (100 Kč/den nebo 500 Kč/týden)
 • příplatek za jiný než obvyklý termín zahájení a ukončení pobytu /s nutným příjezdem ubytovatele při nástupu i odjezdu rekreanta /*1/
 • úhradu za předem nahlášený pobyt psa /psů/ -/*2/

Položky dle předcházejícího odstavce lze uhradit předem –  fakturu vystaví a zašle e-mailem kancelář MO ČRS Chrudim 2.

 

Platba před odjezdem/“Doplatek celkem“/ zahrnuje:

 • úhradu za elektrickou energii dle změřeného skutečného odběru v buňce po dobu pobytu,
 • úhradu za případné dodatečné zapůjčení lodě: (50 Kč/půlden,100 Kč/den)
 • úhradu za předem neohlášený pobyt psa /50 Kč za psa a pobytový den/ /*2/
 • poplatek za parkování dalších, předem nenahlášených vozidel v areálu střediska /*4/
 • úhradu způsobených škod na vybavení střediska – /poškození a ztrátu inventáře atd./,/*5/
 • úhradu za poškození lodě, ztrátu vesel, ztrátu zámku a kotevního řetězu lodě atd.,/*5/
 • ztrátu klíčů – dveře vchodové, WC, sprcha, brána, branka sklep atd. /viz. „Tarify“/ /*5/
 • příplatek za jiný než „ blokovaný“ termín ukončení pobytu /s nutným příjezdem ubytovatele/ /*1/

/*4/ 50 Kč za každé další /předem nehlášené/ vozidlo a den/
/*5/ výše úhrady bude stanovena ve vazbě na stanovené tarify a ocenění inventáře přístupné v kanceláři správce a ubytovatele střediska

Odsouhlaseno výborem ČRS MO Chrudim 2

Ceny ubytování pro rok 2021 za jednotlivou buňku:

Při počtu „D“ čl. ČRS MO Chrudim 2, „C“ ostatní Jarní tarif
Letní tarif Podzimní tarif
ubytovaných 1. dubna až 14. května 15. května až 17. září 18. září až 12. 31. října
celkem „D“ „C“ Kč/noc Kč/noc Kč/noc
1 1 0 310 400 330
0 1 370 460 390
2 2 0 310 400 330
1 1 340 430 360
0 2 370 460 390
3 3 0 310 400 330
2 1 330 420 350
1 2 350 440 370
0 3 370 460 390
4 4 0 310 400 300
3 1 325 415 345
2 2 340 430 360
1 3 355 445 375
  0 4 370 460 390

Cena je uvedena vždy za jednu buňku a jednu noc.

Nárok na zvýhodněnou cenu označenou jako „D“, má pouze ten, kdo doloží členství v naší MO předložením členské legitimace vydané naší místní organizací, s vylepenou členskou známkou pro daný rok.

Povolenky Seč:

Rybářské povolenky v Seči prodává Turistické informační centrum. Více informací se dozvíte na této stránce.

Umístění areálu na mapě: