Chata Seč

Fotky Sečské chaty a okolí
Naše rybářská chata nabízí levné ubytování na Seči pro členy naší organizace i ostatní zájemce z řad široké veřejnosti. Je situována u příjezdové komunikace Seč – Hoješín před osadou Horní Ves asi 100 m od břehu Sečské přehrady v chatové kolonii a asi 80 m od veřejného parkoviště s kioskem. Je umístěna na vlastním oploceném pozemku s možností parkování. Pro návštěvníky je připraveno šest samostatných ubytovacích buněk se samostatným vchodem. Pět buněk je čtyřlůžkových (dvě palandy), jedna buňka je dvoulůžková. Všechny buňky jsou vybaveny kuchyňskou linkou s teplou a studenou vodou, el. vařičem, prádelní a šatní skříní, stolkem s židlemi, elektrickým přímotopem a lednicí. Linka je vybavena obvyklým nádobím. Každá ubytovací buňka má k dispozici venkovní posezení pod slunečníkem. Objekt je vybaven společným sociálním zařízením – umývárnou a WC – odděleně muži, ženy. K dispozici je samostatně přístupná sprcha s teplou a studenou vodou.

K pobytu budete potřebovat nejméně vlastní povlečení a hygienické prostředky.

Provozní a pobytový řád Rybářské chaty ČRS MO Chrudim 2 Seč – Hoješín

Adresa střediska:
Horní Ves č. p. 114, 538 07 Seč

Pobyt se objednává (blokuje):

telefonicky: 727 834 233 (ubytovatel a správce) případně 469 630 191 (kancelář spolku)
nebo e-mailem: chata@rybarichrudim.cz

Středisko je provozováno od 1. dubna do 31. října běžného roku

Všeobecné pokyny:

 • pobyt ve středisku je vhodné rezervovat v předstihu, lze však ubytovávat i operativně dle současného obsazení buněk
 • obvyklý nástup pro týdenní a více týdenní pobyt je sobota mezi 12. a 14. hodinou.
 • obvyklé ukončení pobytu je sobota mezi 10. a 12. hodinou.
 • preferovány a bez příplatků jsou týdenní a více týdenní pobyty v obvyklých sobotních nástupních a odjezdových časech
 • kratší, než týdenní pobyt je možno dohodnout za příplatek 100 Kč. 1)
 • jiné, než obvyklé pobyty dohodnuté s ubytovatelem jsou s příplatkem 100 Kč. 1)
 • pro rezervaci pobytu je nutno poskytnout ubytovateli nezbytné osobní údaje – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, případně e-mail. Při příjezdu jsou do „Knihy ubytovaných“ zapsány osobní údaje všech ubytovaných. S osobními údaji je nakládáno v souladu s příslušnými nařízeními. 2)

Provozní pokyny:

 • zaparkovat vozidla, případně přívěsy, je možné pouze za dělícími sloupky na zatravněné ploše v horní části pozemku. Pouze při příjezdu a odjezdu je k manipulaci se zavazadly možno využít dolní části areálu před vchody do ubytovacích buněk. Nelze blokovat manipulační plochu pro případný příjezd záchranné služby, hasičů, ubytovatele, vyvážení odpadní jímky apod.
 • inventář je předáván a zpětně přejímán dle inventárního seznamu za přítomnosti ubytovatele, závady jsou operativně řešeny.
 • odpadky ukládají ubytovaní do veřejných kontejnerů, umístěných u příjezdové komunikace k areálu.
 • před ukončením pobytu je nutno provést celkový úklid „mokrým způsobem“ – umýt podlahu, používané vybavení (linku, nádobí, chladničku, vařič atd.) a užívaného venkovního prostoru.

Pokyny k pobytu:

 • v areálu je nutno od 22:00 do 05:00 hodin respektovat noční klid a při pobytu dodržovat rekreační řád města Seč.
 • zákaz kouření platí ve všech místnostech ubytovacího objektu, WC, vstupu do sprchy i venkovní dřevěné stavby.
 • pobyt se psem je možný za příplatek 50 Kč za psa a den. Za psa je po celou dobu pobytu odpovědný jeho majitel, je povinen po psovi uklízet a zajistit, aby pes neobtěžoval svým chováním ostatní ubytované. Vstup psů do prostoru sprchy a WC je zakázán.
 • v obci platí zákaz volného pobíhání psů
 • fixní ubytovací tarify jsou podle atraktivnosti ročního období rozděleny do cenových skupin.
 • cenově je zvýhodněn pobyt pro členy MO ČRS Chrudim 2 a jejich přímé rodinné příslušníky – nárok na cenové zvýhodnění získá pouze člen, který při zahájení pobytu doloží platné členství v naší MO.

Pobyt v rekreačním středisku se hradí ve dvou fázích:

a) Platbou před nástupem, která zahrnuje:

 • použití ubytovací buňky po dobu pobytu (počet“ noclehů“ dle tarifu pro příslušné období × počet nocí),
 • paušálního poplatku za odvoz odpadu (podíl z platby za veřejný kontejner),
 • parkování dalších vozidel pro buňku po dobu pobytu (50 Kč za každé další vozidlo a den),
 • možnost připojení k internetu po dobu pobytu,
 • podíl nákladů na provoz společné sprchy s teplou vodou po dobu pobytu,
 • podíl spotřeby vody a podíl nákladů na likvidaci odpadní vody (vyvážecí jímka)
 • rekreační poplatek městu Seč
 • úhradu za objednanou zápůjčku lodě – (100 Kč/den nebo 500 Kč/týden)
 • příplatek za jiný než obvyklý termín zahájení a ukončení pobytu s nutným příjezdem ubytovatele při nástupu i odjezdu rekreanta 1)
 • úhradu za předem nahlášený pobyt psa (psů) ve výši 50 Kč za psa a den
 • poplatek za využití venkovního uzamykatelného skladu – nutno předem dohodnout s ubytovatelem

b) Platbou po skončení pobytu, která zahrnuje:

 • úhradu za elektrickou energii dle změřeného skutečného odběru v buňce,
 • úhradu za případné dodatečné zapůjčení lodě: (50 Kč/půlden, 100 Kč/den)
 • úhradu za předem nenahlášený pobyt psa (50 Kč za psa a pobytový den)
 • poplatek za parkování dalších, předem nenahlášených vozidel v areálu střediska ve výši 50 Kč za každé další vozidlo a den
 • úhradu způsobených škod na vybavení střediska (poškození a ztrátu inventáře atd.),
 • úhradu za poškození lodě, ztrátu vesel, ztrátu zámku a kotvícího řetězu lodě atd.,
 • ztrátu klíčů – dveře vchodové, WC, sprcha, brána, branka sklep atd. (500 Kč na klíč)
 • příplatek za jiný než „blokovaný“ termín ukončení pobytu s nutným příjezdem ubytovatele 1)

Závěrečné informace:

 • Správce a ubytovatel je v areálu rekreačního střediska přítomen obvykle jen v sobotu mezi 10. a 14. hodinou, v případě mimořádné události přijede i na telefonické vyžádání ubytovaných k řešení technických problémů, poruch na inventáři apod., proto nezneužívat!
 • Individuálně je možno při blokaci pobytu dohodnout jiný způsob nástupní platby (viz, čl. a) např. převodem.Platba při ukončení pobytu však proběhne v hotovosti (odpočet spotřeby elektřiny + případné ostatní platby – za parkování dalších vozidel, půjčovné, úhrada způsobených škod atd.)
 • Zájemci o pobyt v rekreačním středisku uvedou při jeho rezervování („blokaci“) nezbytné kontaktní údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, adresa, telefon. Rezervovaný termín musí telefonicky potvrdit minimálně čtrnáct dnů před nástupem. Nedodržení této podmínky je důvodem pro využití rezervovaného termínu jiným zájemcem.

Poznámky:
1) příplatek ve výši 100 Kč je účtován za den nástupu a za den ukončení pobytu. Pokrývá podíl výdajů na příjezd ubytovatele a na vyřízení nutných administrativních úkonů.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a další právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Odsouhlaseno výborem ČRS MO Chrudim 2

Ceny ubytování pro rok 2018 za jednotlivou buňku:

Při počtu „D“ čl. ČRS MO Chrudim 2, „C“ ostatní N tarif S tarif CS tarif P tarif CS tarif S tarif
ubytovaných duben květen 1. až 15. červen 16. až 30. červen červenec srpen 1. až 15. září 16. až 30. září říjen
celkem „D“ „C“ Kč/noc Kč/noc Kč/noc Kč/noc Kč/noc Kč/noc Kč/noc Kč/noc Kč/noc
1 1 0 170 200 220 240 240 240 240 220 200
0 1 220 240 260 300 300 300 300 280 260
2 2 0 170 200 220 240 240 240 240 220 200
1 1 195 220 240 270 270 270 270 250 220
0 2 220 240 260 300 300 300 300 280 260
3 3 0 170 200 220 240 240 240 240 220 200
2 1 185 215 234 260 260 260 260 235 220
1 2 200 230 247 280 280 280 280 260 240
0 3 220 240 260 300 300 300 300 280 260
4 4 0 170 200 220 240 240 240 240 220 200
3 1 180 210 230 255 255 255 255 235 215
2 2 190 220 240 265 265 265 265 250 225
1 3 205 230 250 280 280 280 280 265 230
  0 4 220 240 300 300 300 300 300 280 260
N nízký tarif
S snížený tarif
CS částečně snížený tarif
P plný tarif

Cena je uvedena vždy za jednu buňku a jednu noc.

Umístění areálu na mapě: