Nejnovější příspěvky

Termíny školení a zkoušek nových členů

Připomínáme tři termíny školení a zkoušek nových členů, které nás čekají. Jde vždy o poslední sobotu v měsíci, tedy o termíny:

  • 28. ledna
  • 25. února
  • 25. března

Začátek je vždy v 9:00 v kanceláři naší organizace. Případní zájemci se mohou hlásit na tel.č. 606 301 967 u pana Janáčka, nebo na e-mailu: janacekroman@seznam.cz

Únorové brigády na Markovicích

V termínech 4. a 18. února se na Markovicích uskuteční brigády. Začátek bude vždy v 8:00 na hrázi Markovického rybníku, předpokládaný konec ve 13:00.

Na programu bude úklid nepořádku kolem rybníka, vysekání rákosu a prořezání dřevin.

Případní zájemci se z důvodu lepší koordinace prací tentokrát musí povinně předem nahlásit telefonicky Pavlu Zachovi na číslo 776 814 607.

Oblečení přizpůsobte počasí a tomu, že některé dřeviny mají trny – jistě využijete holínky, pracovní rukavice a odolný oděv.

Zveme Vás na tradiční rybářský ples

3. března se bude konat letošní tradiční rybářský ples. Vstupenky lze již nyní zakoupit v naší kanceláři, nebo přímo u Pavla Zacha – více informací se dozvíte z přiložené pozvánky, nebo na telefonu: 776 814 607.

ples2017

PF 2017

Všem našim členům a přátelům přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017.

pf 2017

Informace k provozu kanceláře na přelomu roku

Kancelář bude příští týden uzavřena.

Otevřeno bude opět 3. ledna a poté každé úterý a čtvrtek až do konce února a to mezi 16. a 19. hodinou.

Upozorňujeme, že mimo tuto dobu nelze z provozních důvodů řešit administrativní požadavky členů. Kdo nebude obsloužen do 19. hodiny, kdy se kancelář uzavírá, bude muset přijít v jiný den. Nenechávejte tedy svoji návštěvu na poslední chvíli. Pokud potřebujete pouze vrátit povolenku, můžete využít poštovní schránku u vstupní branky.

Děkujeme za pochopení!

Rozloučení s rokem 2016 na Markovickém rybníku – ZRUŠENO!

Stejně, jako minulý rok, i letos chceme nabídnout všem členům naší organizace možnost rozloučit se poslední den roku s rybářskou sezónou na našem Markovickém revíru. Není nutné mít povolenku, rybolov bude umožněn každému, kdo členskou legitimací prokáže, že je členem naší místní organizace.

Podmínkou pro konání akce je zcela rozmrzlý rybník Markovice.

V případě, že se akce uskuteční, bude možnost chytat všemi povolenými způsoby stylem chyť a pusť, a to 31. prosince 2016 od 11:00 do 14:00 hodin.


Aktualizace 30. 12.: Vzhledem k zamrznutí hladiny rybníka se akce ruší!

Rybářský ples bude 3. března

Z technických důvodů jsme nuceni posunout termín rybářského plesu na 3. březen. Akce se koná v Rybářském klubu Valcha (U Valchy 1042, Chrudim) od 20:00.

Změny prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., k zákonu o rybářství

Jak jsme již před časem informovali na našem Facebookovém profilu, v letošním roce došlo ke změně prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství.

Mezi hlavní změny patří:

  • zvýšení nejmenší lovné míry kapra obecného na pstruhových i mimopstruhových revírech na 40 cm,
  • zavedení doby hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech a to od 1. ledna do 15. června
  • ustavení hájení všech druhů ryb na pstruhových revírech od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince

Tyto změny vstoupily v platnost již 16. 6. 2016 a od tohoto data je tak každý lovící povinen je dodržovat. Vzhledem ke skutečnosti, že současně vydávané Rybářské řády tyto změny neobsahují, jsou vydávány formou dodatku k Rybářskému řádu. V tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři naší organizace a předávány rybářům společně s povolenkou na revíry ČRS.

Rybářský řád Markovice pro rok 2017

Rybářský řád Markovice

Každý člen naší MO má možnost zakoupení jedné povolenky v jednom kalendářním roce.

Maximální počty přivlastněných ušlechtilých ryb na jednu povolenku jsou stanoveny následovně:

Dospělí: 20 ks, z toho nejvýše 4 ks ušlechtilé dravé ryby
Mládež: 15 ks, z toho nejvýše 3 ks ušlechtilé dravé ryby
Děti: 10 ks, z toho nejvýše 2 ks ušlechtilé dravé ryby

Po přivlastnění daného počtu ušlechtilých ryb platnost povolenky končí. Limit úlovků je max. 2 ks denně a zároveň max. 2 ks za týden. Týden začíná pondělím a končí nedělí. Ponecháním si 2 ks ušlechtilých ryb končí rybolov do konce týdne. Ušlechtilými rybami jsou kapr, amur, candát, štika.
Lovící je povinen před zahájením lovu zapsat nesmazatelným způsobem docházku do povolenky, při přerušení lovu i několikrát za den.

Přivlastnit si lze ryby s délkou:

Kapr obecný: 42 cm – 60 cm – kapr nad 60 cm musí být šetrně vrácen vodě!
Amur bílý: 70 cm – 90 cm – amur nad 90 cm musí být šetrně vrácen vodě!
Candát obecný: 50 cm
Štika obecná: 60 cm
Úhoř říční: 60 cm
Lín obecný: 30 cm
Ostatní: dle rybářského řádu.

Přivlastněnou rybu je lovící povinen bezodkladně a před znovu nahozením prutu zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky (datum, čas do políčka číslo revíru, druh ryby a míru). Každá přivlastněná ušlechtilá ryba bude zapsána v jednom řádku povolenky, tj. dva přivlastněné kusy = dva řádky.

Neúplné, nečitelné anebo přepisované údaje v povolence budou považovány RS hrubý přestupek a budou mít za následek okamžité odebrání povolenky.

Hájení

Všeobecné hájení od 1. 12. do 31. 3.
Celoročně jsou hájeny ryby: kapr KOI, jeseter
Candát, štika a sumec jsou hájeni od 1. 12. do 15. 6.

Hájení po vysazení ryb (vyvěšeny cedule okolo revíru a informace zveřejněna na www stránkách MO).

Doby lovu (aktuální čas)

duben, září, říjen 5.00 – 21.00 hod.
květen, červen 4.00 – 23.00 hod.
červenec, srpen 4.00 – 24.00 hod.
listopad 7.00 – 17.00 hod.

Povolené způsoby lovu

Na položenou a plavanou na nejvýše dva pruty s jedním návazcem od 1. 4. do 31. 10.
Na živou či mrtvou rybku lze na položenou lovit s jedním jednoháčkem a bez lanka v době od 16. 6. do 30. 11.

Přívlač od 16. 6. do 30. 11.

Chráněné rybí pásmo (trdliště) je označeno cedulemi a je zakázáno zde lovit.
Nahazování povoleno pouze ze břehu, zákaz vyvážení.
Lovící je povinen mít u sebe při lovu podběrák, metr, vyprošťovač háčků a vezír (držitelé povolenky Chyť a pusť nemusí mít při lovu vezír a metr).

Lovící je povinen obsluhovat své pruty sám, pomoc mu může být poskytnuta pouze při zdolávání úlovku podebráním ryby podběrákem. Nedodržení této povinnosti bude řešeno RS odebráním povolenky oběma zúčastněným.
Lovící je povinen udržovat pořádek v místě lovu.
Zakazuje se usmrcovat a vyvrhávat ryby u vody.

Vrácení povolenky

Držitel povolenky je povinen vrátit ji do 15 dnů po skončení její platnosti. Platnost povolenky končí buď posledním dnem období, na které byla vydána, nebo dosažením maximálního povoleného počtu přivlastněných ušlechtilých ryb. V případně pozdního vrácení je držitel povinen uhradit sankční poplatek schválený členskou schůzí (50 Kč). Pokud držitel neodevzdá povolenku vůbec, nelze mu vydat povolenku na následující rok.

Vše ostatní dle rybářského řádu východočeského rybářského svazu.

 


Rybářský řád v PDF s vyznačenými změnami oproti roku 2016 naleznete ZDE.