Nejnovější příspěvky

Rybářský řád Markovice pro rok 2017

Rybářský řád Markovice

Každý člen naší MO má možnost zakoupení jedné povolenky v jednom kalendářním roce.

Maximální počty přivlastněných ušlechtilých ryb na jednu povolenku jsou stanoveny následovně:

Dospělí: 20 ks, z toho nejvýše 4 ks ušlechtilé dravé ryby
Mládež: 15 ks, z toho nejvýše 3 ks ušlechtilé dravé ryby
Děti: 10 ks, z toho nejvýše 2 ks ušlechtilé dravé ryby

Po přivlastnění daného počtu ušlechtilých ryb platnost povolenky končí. Limit úlovků je max. 2 ks denně a zároveň max. 2 ks za týden. Týden začíná pondělím a končí nedělí. Ponecháním si 2 ks ušlechtilých ryb končí rybolov do konce týdne. Ušlechtilými rybami jsou kapr, amur, candát, štika.
Lovící je povinen před zahájením lovu zapsat nesmazatelným způsobem docházku do povolenky, při přerušení lovu i několikrát za den.

Přivlastnit si lze ryby s délkou:

Kapr obecný: 42 cm – 60 cm – kapr nad 60 cm musí být šetrně vrácen vodě!
Amur bílý: 70 cm – 90 cm – amur nad 90 cm musí být šetrně vrácen vodě!
Candát obecný: 50 cm
Štika obecná: 60 cm
Úhoř říční: 60 cm
Lín obecný: 30 cm
Ostatní: dle rybářského řádu.

Přivlastněnou rybu je lovící povinen bezodkladně a před znovu nahozením prutu zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky (datum, čas do políčka číslo revíru, druh ryby a míru). Každá přivlastněná ušlechtilá ryba bude zapsána v jednom řádku povolenky, tj. dva přivlastněné kusy = dva řádky.

Neúplné, nečitelné anebo přepisované údaje v povolence budou považovány RS hrubý přestupek a budou mít za následek okamžité odebrání povolenky.

Hájení

Všeobecné hájení od 1. 12. do 31. 3.
Celoročně jsou hájeny ryby: kapr KOI, jeseter
Candát, štika a sumec jsou hájeni od 1. 12. do 15. 6.

Hájení po vysazení ryb (vyvěšeny cedule okolo revíru a informace zveřejněna na www stránkách MO).

Doby lovu (aktuální čas)

duben, září, říjen 5.00 – 21.00 hod.
květen, červen 4.00 – 23.00 hod.
červenec, srpen 4.00 – 24.00 hod.
listopad 7.00 – 17.00 hod.

Povolené způsoby lovu

Na položenou a plavanou na nejvýše dva pruty s jedním návazcem od 1. 4. do 31. 10.
Na živou či mrtvou rybku lze na položenou lovit s jedním jednoháčkem a bez lanka v době od 16. 6. do 30. 11.

Přívlač od 16. 6. do 30. 11.

Chráněné rybí pásmo (trdliště) je označeno cedulemi a je zakázáno zde lovit.
Nahazování povoleno pouze ze břehu, zákaz vyvážení.
Lovící je povinen mít u sebe při lovu podběrák, metr, vyprošťovač háčků a vezír (držitelé povolenky Chyť a pusť nemusí mít při lovu vezír a metr).

Lovící je povinen obsluhovat své pruty sám, pomoc mu může být poskytnuta pouze při zdolávání úlovku podebráním ryby podběrákem. Nedodržení této povinnosti bude řešeno RS odebráním povolenky oběma zúčastněným.
Lovící je povinen udržovat pořádek v místě lovu.
Zakazuje se usmrcovat a vyvrhávat ryby u vody.

Vrácení povolenky

Držitel povolenky je povinen vrátit ji do 15 dnů po skončení její platnosti. Platnost povolenky končí buď posledním dnem období, na které byla vydána, nebo dosažením maximálního povoleného počtu přivlastněných ušlechtilých ryb. V případně pozdního vrácení je držitel povinen uhradit sankční poplatek schválený členskou schůzí (50 Kč). Pokud držitel neodevzdá povolenku vůbec, nelze mu vydat povolenku na následující rok.

Vše ostatní dle rybářského řádu východočeského rybářského svazu.

 


Rybářský řád v PDF s vyznačenými změnami oproti roku 2016 naleznete ZDE.

Na Bořeticích probíhá zpevňování hráze

Na rybníku Bořetice, který letos prochází odbahněním, probíhá v těchto dnech realizace zpevnění tělesa hráze kamenivem.

Markovice zarybněny rybami z našich chovných rybníků

Letošní výlovy Práchovny a Habartova jsou úspěšně za námi. Pokud Vás zajímají čísla, pak vězte, že z těchto výlovů bylo do revíru Markovice vysazeno: 2480 kg kapra, 1319 kg amura a 42,5 kg štiky.

Fotografie z obou výlovů najdete jako obvykle ve Fotogalerii.

Aktualizace 26. 11. 2016: dnes bylo do Markovického rybníku vysazeno dalších 603 kg kapra o průměrné hmotnosti 3 kg z výlovu rybníku Slavík.

Rybolov na Markovickém rybníku v roce 2017 pouze pro naše členy

Výbor MO rozhodl, že v roce 2017 nebudou na Markovický rybník vydávány krátkodobé ani hostovací povolenky. Znamená to, že ten, kdo chce na tomto revíru chytat v příštím roce, musí být členem naší organizace. Přehlášení je možno provést osobně v kanceláři naší organizace.

Termíny akcí na začátku roku 2017

Přínášíme přehled zatím známých termínů akcí v první polovině roku 2017. Jednotlivé akce budou dále konkretizovány, další doplňovány, o případných změnách termínů budeme informovat.

Školení a zkoušky nových členů:  28. ledna, 25. února, 25. března, vždy od 9:00 v kanceláři MO. Případní zájemci se mohou hlásit na tel.č. 606 301 967 u pana Janáčka, nebo na e-mailu: janacekroman@seznam.cz

Rybářský ples: 3. března od 20:00 hodin v Rybářském klubu Valcha

Výroční členská schůze: 18. března od 9:00 hodin v Rybářském klubu Valcha

Dětské rybářské závody „Markovický háček 2017“: 14. května od 7:00 na rybníku Markovice

Po 11. listopadu chytáme pouze dravce!

V souvislosti s listopadovými výlovy letos dochází také k dřívějšímu ukončení sezóny lovu nedravých ryb na Markovickém rybníku. Po 11. listopadu tak bude možný pouze lov dravců, a to dle Rybářského řádu Markovice, tedy do 30. 11. 2016. V případě ulovení nedravé ryby je rybář povinen vrátit ji vodě.

Důvodem je hájení ryb po vysazení.

Markovice zarybněny 12q kapra

Právě bylo dokončeno zarybnění rybníku Markovice. Vysazeno bylo celkem 12 metráků kapra o hmotnosti 2-2,50kg. Respektujte prosím vyhlášený zákaz rybolovu. Děkujeme!

20160916_103851 20160916_103922Zarybnění Markovic 16092016 20160916_104022

Dětský rybářský kroužek v DDM startuje již 20. září!

DDM Chrudim

Již 20. září (tedy příští úterý) v 16:00 začíná v DDM Chrudim dětský rybářský kroužek. Součástí nebude jen samotná výuka rybářské teorie, ale například také výlet na podzimní výlov rybníka, či jarní dětské rybářské závody. Na závěr kroužku budou děti skládat zkoušky pro získání svého prvního rybářského lístku. Kroužek povede i letos Mgr. Věra Pilařová. Přihlásit se je možné přímo na stránkách DDM Chrudim.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Pilařovou na telefonu: 776 773 881.