Výroční členská schůze plánovaná na sobotu 14. března odložena!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 10. 3. 2020, jež mj. stanoví, že:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

se výroční členská schůze MO ČRS Chrudim 2 odkládá na neurčito.

O náhradním termínu budeme informovat, jakmile to situace dovolí.