Usnesení z výroční členské schůze 22. března 2014

Výroční členská schůze schvaluje:

 • Zprávu o činnosti výboru MO za rok 2013
 • Účetní závěrku za rok 2013
 • Rozpočet na rok 2014-03-28
 • Zprávu hospodáře
 • Strategii a záměry dalšího rozvoje na roky 2014 až 2018
 • Změny v podmínkách rybolovu na Markovické vodní nádrži
 • Změny v organizaci brigád a jejich finančním vypořádání
 • Změny v provozních podmínkách chaty Seč

Výroční členská schůze bere na vědomí:

 • Zprávu dozorčí komise
 • Zprávu mandátové komise

Výroční členská schůze volí:

 • Členy výboru, a to Romana Budínského, Pavla Dubského, Romana Janáčka, Jana Kormoše, Miladu Šmahelovou, Miloslava Švadlenku, Miloše Tejneckého, Jaroslava Tlapáka, Jaroslava Trávníčka a Pavla Zacha
 • Náhradníky výboru Karla Vágnera a Martina Homolu
 • Členy dozorčí komise Vladimíra Dulíka, Františka Dvořáka, Karla Loukotu a Josefa Papouška

Výroční členská schůze ukládá zvolenému výboru:

 • Zvolit na své první schůzi předsedu MO a rozhodnout o rozdělení dalších funkcí ve výboru
 • Zajistit změny v podmínkách rybolovu na Markovické vodní nádrži, v pronájmu chaty na Seči a v oblasti brigád
 • Zajistit řádný průběh rybářských závodů dospělých i mládež

Usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy.

Podepsáno všemi členy návrhové komise – Romanem Budínským, Romanem Janáčkem a Pavlem Zachem.


Za správnost Ing. Jaroslav Trávníček, jednatel