Pozvánka na výroční členskou schůzi 2018

Jak jsme vás již dříve informovali, letošní členská schůze se uskuteční 17. března v Rybářském klubu Valcha (je součástí naší administrativní budovy). Začátek byl stanoven na 9:00 hodin.

Program schůze je následující:

 1. Zahájení, uvítání členů a hostů
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba volební komise
 5. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
 6. Zpráva o činnosti spolku od poslední členské schůze v roce 2017
 7. Zpráva o účetní uzávěrce a návrh rozpočtu na rok 2018
 8. Zpráva hospodáře spolku
 9. Zpráva dozorčí komise
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Volba členů výboru a dozorčí komise na funkční období 2018 – 2022
 12. Diskuse
 13. Návrh usnesení
 14. Závěr

Všichni jste srdečně zváni!