Nejnovější příspěvky

Markovice zarybněny 12q kapra

Právě bylo dokončeno zarybnění rybníku Markovice. Vysazeno bylo celkem 12 metráků kapra o hmotnosti 2-2,50kg. Respektujte prosím vyhlášený zákaz rybolovu. Děkujeme!

20160916_103851 20160916_103922Zarybnění Markovic 16092016 20160916_104022

Dětský rybářský kroužek v DDM startuje již 20. září!

DDM Chrudim

Již 20. září (tedy příští úterý) v 16:00 začíná v DDM Chrudim dětský rybářský kroužek. Součástí nebude jen samotná výuka rybářské teorie, ale například také výlet na podzimní výlov rybníka, či jarní dětské rybářské závody. Na závěr kroužku budou děti skládat zkoušky pro získání svého prvního rybářského lístku. Kroužek povede i letos Mgr. Věra Pilařová. Přihlásit se je možné přímo na stránkách DDM Chrudim.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Pilařovou na telefonu: 776 773 881.

 

Zákaz rybolovu 16. 9. – 19. 9.

Od pátku 16. 9. do pondělí 19. 9. platí na rybníku Markovice ZÁKAZ RYBOLOVU z důvodu hájení ryb po vysazení.

Chytat je tedy možno do čtvrtečního večera (do 21:00 hodin) a potom až od úterního rána (od 5:00 hodin).

zákaz rybolovu

Povolenku je nutno vrátit do 15 dnů po skončení platnosti

Upozorňujeme na povinnost vrátit povolenku na Markovický rybník do 15 dnů po skončení její platnosti. Platnost povolenky končí buď posledním dnem období, na které byla vydána, nebo dosažením maximálního povoleného počtu ponechaných ryb. Jinými slovy: po ponechání si 20. kusu ušlechtilé ryby v tomto roce, má držitel povolenky 15 dnů na její vrácení.

Kdo povolenku odevzdá pozdě, je povinen uhradit sankční poplatek schválený členskou schůzí (50 Kč), kdo povolenku neodevzdá vůbec, nemá nárok na vydání povolenky pro příští rok!

Odbahnění rybníku Bořetice

Práce na odbahnění našeho chovného rybníku Bořetice zdárně pokračují. Rybník je kompletně bez vody a částečně vyschlý sediment je odtěžován – aktuálně je odtěžen přibližně z jedné čtvrtiny plochy rybníka. Stejně tak byl rybník zbaven zbytků dřevní hmoty, což dokazují přiložené fotografie.

Ukončení prodeje krátkodobých povolenek

Dnešním dnem došlo k vyčerpání maximálního možného počtu prodaných krátkodobých povolenek na Markovický rybník. Z toho důvodu jejich prodej pro letošní rok končí!

Hledáme řidiče sk. E

Našel by se někdo z rybářů naší organizace, který vlastní řidičský průkaz skupiny B a E (raději C a E) a který by byl ochoten v případě potřeby zaskočit při řízení našeho vozidla s přívěsným vozíkem? Bližší informace u pana Janáčka na tel.  606 301 967

Termíny podzimních výlovů

V polovině listopadu se uskuteční výlovy rybníků Práchovna a Habartov. Výlov Práchovny bude v sobotu 12. 11. 2016 a výlov Habartova přesně týden poté, tedy 19. 11. 2016. Zájemci o odpracování brigády při výlovu se mohou již nyní hlásit Pavlu Zachovi na telefonu: 776 814 607. Nezapomeňte přizpůsobit oblečení charakteru brigády (nezbytné jsou alespoň holínky).

Zemřel Karel Loukota

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás dne 27. července 2016 ve věku nedožitých 97 let navždy opustil náš nejstarší člen, pan Karel Loukota. V naší organizaci byl od roku 1949, tedy celých 67 let! Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Jeho blízkým vyjadřujeme hlubokou soustrast.

Omezení rybolovu na Markovickém rybníku dne 30. 7. 2016

V sobotu dne 30. 7. 2016 se konají v honitbě Bylany zkoušky z vodní práce loveckých psů. Z tohoto důvodu bude lov na Bylanské straně Markovického rybníku po dobu konání zkoušek (odhad 7:00 – 15:00) zakázán. Úsek zákazu bude označen tabulemi. Děkujeme za pochopení.

Výbor MO ČRS Chrudim 2