Důležitá změna na našem revíru Chrudimka 5B

V letošním roce jsme požádali o změnu rybářského revíru, na kterém hospodaříme, tedy části horního toku Chrudimky, konkrétně úseku od Piskačova mlýna na vtoku do ÚN Seč až k jezu Dolní pily ve Vršově (celková délka revíru je 6 km), na revír pstruhový. Naší žádosti bylo vyhověno a tak je v soupisu revírů tento úsek Chrudimky nově zanesen jako Chrudimka 5P, s číslem 453016. V tomto roce jsme na revíru provedli odlov stávající rybí osádky, na jaře jej plánujeme zopakovat a poté již zarybníme revír tak, jak nám ukládá zarybňovací plán. Věříme, že rybářská veřejnost tuto změnu uvítá, neboť revír je svým charakterem pro pstruhařinu jako stvořený.