Další kapři vysazeni do Markovic

Ze sobotního výlovu našeho chovného rybníku Práchovna bylo do Markovic vysazeno 2272 kg K3 a K4.