Členská schůze 17. 3. 2018

Včerejší členské schůze se zúčastnilo 65 našich členů. Na základě jejich hlasování byl zvolen nový výbor naší organizace pro funkční období 2018-2022 a to ve složení: Budínský, Dubský, Janáček, Křepinská, Ludvík, Procházka, Šmahelová, Tejnecký, Trávníček, Zach

Členové výboru poté na prvním zasedání zvolili předsedou MO ing. Miloše Tejneckého, místopředsedou Pavla Zacha, jednatelem Tomáše Ludvíka, hospodářem Romana Janáčka, ekonomkou Miladu Šmahelovou.

Na funkci předsedkyně Dozorčí komise navrhuje výbor Mgr. Věru Pilařovou.

Všem, kteří se výroční členské schůze zúčastnili, patří poděkování nejen za účast, ale také věcnou a kultivovanou diskuzi.

Fotografie z akce naleznete tradičně ve Fotogalerii.