Revír Markovice

Povolenku je nutno vrátit do 15 dnů po skončení platnosti

Upozorňujeme na povinnost vrátit povolenku na Markovický rybník do 15 dnů po skončení její platnosti. Platnost povolenky končí buď posledním dnem období, na které byla vydána, nebo dosažením maximálního povoleného počtu ponechaných ryb. Jinými slovy: po ponechání si 20. kusu ušlechtilé ryby v tomto roce, má držitel povolenky 15 dnů na její vrácení.

Kdo povolenku odevzdá pozdě, je povinen uhradit sankční poplatek schválený členskou schůzí (50 Kč), kdo povolenku neodevzdá vůbec, nemá nárok na vydání povolenky pro příští rok!

Ukončení prodeje krátkodobých povolenek

Dnešním dnem došlo k vyčerpání maximálního možného počtu prodaných krátkodobých povolenek na Markovický rybník. Z toho důvodu jejich prodej pro letošní rok končí!

Omezení rybolovu na Markovickém rybníku dne 30. 7. 2016

V sobotu dne 30. 7. 2016 se konají v honitbě Bylany zkoušky z vodní práce loveckých psů. Z tohoto důvodu bude lov na Bylanské straně Markovického rybníku po dobu konání zkoušek (odhad 7:00 – 15:00) zakázán. Úsek zákazu bude označen tabulemi. Děkujeme za pochopení.

Výbor MO ČRS Chrudim 2

Zákaz rybolovu 22. 6. – 24. 6.

Od středy do sobotního rána platí na rybníku Markovice ZÁKAZ RYBOLOVU z důvodu vysazení ryb.
Chytat je tedy možno do úterního večera (do 23:00 hodin) a potom až od sobotního rána (od 4:00 hodin).

zakaz_rybolovu

Bivakování na revíru Markovice

Jednou z novinek pro letošní sezónu je možnost bivakování na rybníku v Markovicích na zvláštní povolenku.

Základní pravidla:

  • Každý je povinen udržovat na místě pořádek.
  • Platí zákaz rozdělávání ohně.
  • Lovící je povinen dodržovat povolenou denní dobu lovu – mimo tuto dobu nesmí být žádná udice nastražena!
  • Bivaky je možno stavět výhradně na „Malé hrázi“ (viz. obrázek),

malahraz

Ceny povolenek (roční):

BIVAK – Chyť a pusť D 700
H 1200

Denní a týdenní povolenky na Markovický rybník

Od 18. 4. 2016 jsou na prodejně v Markovicích k dispozici denní a týdenní povolenky na revír Markovický rybník. Povolenky nebudou vydány těm, kteří své loňské povolenky nevrátili.

 Povolenky „Markovice “ – ceny pro rok 2016
  • D – člen MO ČRS Chrudim 2
  • H – ostatní
Kategorie Dospělí Mládež Děti ZTP Limit prodeje
15 – 18 let do 15 let povolenek /ks/
Týdenní D 450 + 20 330 + 20 250 +20 400 + 20 25
H 600 +20 440 + 20 350 + 20 520 + 20 10
Denní D 350 + 20 200 + 20 150 + 20 220 + 20 25
H 450 + 20 250 + 20 200 + 20 300 + 20 10

Parkování v Markovicích

Upozorňujeme rybáře, že parkování pod kostelem v ulici Pod strání v Markovicích je dopravní přestupek. Ulici se chystá pravidelně kontrolovat Městská policie a hrozí Vám citelná pokuta.