Revír Markovice

Sezóna skončila, je čas správně vyplnit a vrátit povolenky

Letošní sezóna na rybníku v Markovicích je za námi. Věříme, že vám přinesla mnoho pěkných zážitků i nějaký ten úlovek. Pokud máte z Markovic nějakou fotografii, pošlete nám ji do fotosoutěže

Nyní nastal čas pro správné vyplnění povolenky včetně sumáře a odevzdání do naší kanceláře. Času na to není mnoho, patnáctidenní lhůta končí již v pátek 15. prosince. Na ty případy, kdy nebude povolenka vrácena včas, pamatuje rybářský řád takto:

Vyplněný sumář Markovice

„V případně pozdního vrácení je držitel povinen uhradit sankční poplatek schválený členskou schůzí (50 Kč). Pokud držitel neodevzdá povolenku vůbec, nelze mu vydat povolenku na následující rok.“

Zejména vás ale chceme upozornit na to, že povolenka včetně sumáře musí být vrácena řádně vyplněna. Jak by to mělo vypadat, je vidět na přiloženém obrázku (klikněte pro zvětšení).

Není to nová povinnost, bohužel na ní stále mnoho rybářů zapomíná. Opravdu není v našich silách vyplňovat po každém povolenku zvlášť. Je potřeba si uvědomit, že zatímco vyplnění jedné povolenky z obou stran rybáři zabere nějakých 10 minut, pak na vyplnění 200 povolenek (tedy tolika, kolik bylo letos na Markovice vydáno) už by bylo potřeba více, než 33 hodin (!) čistého času.

Věříme, že těch 10 minut na vyplnění každý z vás najde a ušetříme si tak v tomto předvánočním čase zbytečný stres.

Děkujeme!

 

Na položenou a plavanou mimořádně i v listopadu!

Vzhledem k opakovanému hájení na rybníku v Markovicích v průběhu podzimu (další hájení bude od 4. do 11. listopadu) bylo rozhodnuto mimořádně umožnit lov na položenou a plavanou do 30. listopadu. To znamená, že je letos do 30. listopadu umožněn rybolov všech druhů ryb všemi povolenými rybolovnými technikami. 

Zároveň připomínáme povinnost vrácení povolenky na tento revír do 15 dnů po skončení její platnosti, to znamená, že povolenka musí být vrácena řádně vyplněná nejpozději do 15. prosince.

Další odebrané povolenky a další potrestaní „rybáři“

Také v letních měsících se na našem revíru v Markovicích některým lovícím zdál nejspíše limit úlovků příliš nízký, a rozhodli se přilepšit si přisvojením více ušlechtilých ryb, než dovoluje Rybářský řád.

Jejich počínání neušlo pozornosti a tak rybářská stráž zadržela o prázdninách hned dvě povolenky k lovu. Prohřešky byly projednány, rozhodnuto bylo o odebrání povolenek.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zvláště hrubá provinění, bude se těmito případy zabývat na svém nejbližším zasedání také výbor MO.

Děkujeme všem všímavým rybářům, kterým není lhostejné, když se u vody děje něco nekalého. Věříme, že i díky vám se podaří podobné excesy zcela vymýtit.

Zároveň připomínáme telefonní čísla těch, kterým můžete v případě, že se vám u vody něco nezdá, zavolat:

606 301 967 – Roman Janáček, hospodář MO

728 050 978 – Roman Budínský, vedoucí rybářské stráže

Děkujeme!

Zarybnění 22. srpna 2017

Jak jsme vás již dříve informovali, v úterý 22. srpna proběhlo zarybnění našeho revíru v Markovicích. Vysazeno bylo 10q kapra o průměrné hmotnosti přesahující 3 kg

Zákaz rybolovu z důvodu vysazení ryb na Markovicích

Dne 22. 8. bude do našeho rybníka vysazeno 10q kapra. Splníme tak další slib daný našim členům. 

V této souvislosti vyhlašujeme zákaz lovu ryb, a to od vysazení (předpoklad je cca 11:00) až do páteční půlnoci. 

Lovit se tedy může v úterý do okamžiku vysazení a poté od sobotního rána. Zákaz bude jako obvykle u rybníku vyznačen cedulemi.

Děkujeme za pochopení.

Omezení rybolovu na Markovickém rybníku dne 29. 7. 2017

Stejně, jako v minulých letech, proběhnou v honitbě Bylany zkoušky z vodní práce loveckých psů. Z tohoto důvodu bude dne 29. července 2017 lov na „Bylanské straně“ Markovického rybníku po dobu konání zkoušek (odhad 8:00 – 14:00) zakázán. Úsek zákazu bude označen tabulemi. Děkujeme za pochopení.

Výbor MO ČRS Chrudim 2

 

Noční rybolov na Markovicích

Jak jsme slíbili na členské schůzi, chceme letos členům dát možnost vyzkoušet si nonstop rybolov na našem rybníku v Markovicích. Jako termín jsme zvolili první prázdninový víkend, repsektive noc ze soboty 8. na neděli 9. července.

Svítání nad rybníkem v Markovicích

Pravidla jsou jednoduchá – platí rybářský řád pro Markovice s jedinou výjimkou: rybolov nebude končit ve 24:00, ale bude pokračovat do neděle. To znamená, že lovit smějí pouze naši členové s platnou povolenkou, kteří ale nebudou muset o půlnoci rybolov ukončit a budou moci plynule pokračovat až do neděle (jen si zapíší do povolenky nedělní datum)  – třeba až do rána a dočkají se tak svítání nad vodou.

Hospodář MO vyhlašuje mimořádnou (tekutou) odměnu pro toho, kdo na této akci uloví sumce nad 150 cm!

Počítáme s rozděláním ohně v ohrazeném prostoru, přineste si tedy s sebou nějaké to občerstvení.

Zároveň upozorňujeme, že tato akce je mimořádná a v ostatní dny platí rybářský řád bez výjimek.

Těšíme se na vás!

 

V květnu odebrala rybářská stráž na Markovicích tři povolenky

I v měsíci květnu pokračovala naše rybářská stráž v kontrolní činnosti na rybníku v Markovicích. Ač většina rybářů ustanovení Rybářského řádu platného pro tento revír dodržuje, najdou se bohužel i případy jeho porušení. Ne vždy jde jen o drobnosti – v květnu byly povolenky odebrány třem rybářům, kteří obzvláště hrubým způsobem porušili pravidla nejen psaná, ale i etická. Došlo tak nejen na znečišťování okolí revíru, ale i na přepisování zápisů v povolence, nezapsání ulovených ryb atd.

Takové jednání samozřejmě nelze tolerovat – trpí jím totiž nejen naše organizace, ale především všichni naši členové, kteří pravidla dodržují. Rybářská stráž proto tyto případy vyřešila okamžitým odebráním povolenky a následně bylo rozhodnuto o zákazu lovu na tomto revíru pro dotyčné rybáře na následující roky.

Rybářská stráž samozřejmě bude i nadále pokračovat ve své práci – cílem je takové případy zcela eliminovat. Zároveň chceme poděkovat všem slušným rybářům, kterým takové jednání není lhostejné a poskytují rybářské stráži potřebnou součinnost.