Revír Markovice

Další odebrané povolenky a další potrestaní „rybáři“

Také v letních měsících se na našem revíru v Markovicích některým lovícím zdál nejspíše limit úlovků příliš nízký, a rozhodli se přilepšit si přisvojením více ušlechtilých ryb, než dovoluje Rybářský řád.

Jejich počínání neušlo pozornosti a tak rybářská stráž zadržela o prázdninách hned dvě povolenky k lovu. Prohřešky byly projednány, rozhodnuto bylo o odebrání povolenek.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zvláště hrubá provinění, bude se těmito případy zabývat na svém nejbližším zasedání také výbor MO.

Děkujeme všem všímavým rybářům, kterým není lhostejné, když se u vody děje něco nekalého. Věříme, že i díky vám se podaří podobné excesy zcela vymýtit.

Zároveň připomínáme telefonní čísla těch, kterým můžete v případě, že se vám u vody něco nezdá, zavolat:

606 301 967 – Roman Janáček, hospodář MO

728 050 978 – Roman Budínský, vedoucí rybářské stráže

Děkujeme!

Zarybnění 22. srpna 2017

Jak jsme vás již dříve informovali, v úterý 22. srpna proběhlo zarybnění našeho revíru v Markovicích. Vysazeno bylo 10q kapra o průměrné hmotnosti přesahující 3 kg

Zákaz rybolovu z důvodu vysazení ryb na Markovicích

Dne 22. 8. bude do našeho rybníka vysazeno 10q kapra. Splníme tak další slib daný našim členům. 

V této souvislosti vyhlašujeme zákaz lovu ryb, a to od vysazení (předpoklad je cca 11:00) až do páteční půlnoci. 

Lovit se tedy může v úterý do okamžiku vysazení a poté od sobotního rána. Zákaz bude jako obvykle u rybníku vyznačen cedulemi.

Děkujeme za pochopení.

Omezení rybolovu na Markovickém rybníku dne 29. 7. 2017

Stejně, jako v minulých letech, proběhnou v honitbě Bylany zkoušky z vodní práce loveckých psů. Z tohoto důvodu bude dne 29. července 2017 lov na „Bylanské straně“ Markovického rybníku po dobu konání zkoušek (odhad 8:00 – 14:00) zakázán. Úsek zákazu bude označen tabulemi. Děkujeme za pochopení.

Výbor MO ČRS Chrudim 2

 

Noční rybolov na Markovicích

Jak jsme slíbili na členské schůzi, chceme letos členům dát možnost vyzkoušet si nonstop rybolov na našem rybníku v Markovicích. Jako termín jsme zvolili první prázdninový víkend, repsektive noc ze soboty 8. na neděli 9. července.

Svítání nad rybníkem v Markovicích

Pravidla jsou jednoduchá – platí rybářský řád pro Markovice s jedinou výjimkou: rybolov nebude končit ve 24:00, ale bude pokračovat do neděle. To znamená, že lovit smějí pouze naši členové s platnou povolenkou, kteří ale nebudou muset o půlnoci rybolov ukončit a budou moci plynule pokračovat až do neděle (jen si zapíší do povolenky nedělní datum)  – třeba až do rána a dočkají se tak svítání nad vodou.

Hospodář MO vyhlašuje mimořádnou (tekutou) odměnu pro toho, kdo na této akci uloví sumce nad 150 cm!

Počítáme s rozděláním ohně v ohrazeném prostoru, přineste si tedy s sebou nějaké to občerstvení.

Zároveň upozorňujeme, že tato akce je mimořádná a v ostatní dny platí rybářský řád bez výjimek.

Těšíme se na vás!

 

V květnu odebrala rybářská stráž na Markovicích tři povolenky

I v měsíci květnu pokračovala naše rybářská stráž v kontrolní činnosti na rybníku v Markovicích. Ač většina rybářů ustanovení Rybářského řádu platného pro tento revír dodržuje, najdou se bohužel i případy jeho porušení. Ne vždy jde jen o drobnosti – v květnu byly povolenky odebrány třem rybářům, kteří obzvláště hrubým způsobem porušili pravidla nejen psaná, ale i etická. Došlo tak nejen na znečišťování okolí revíru, ale i na přepisování zápisů v povolence, nezapsání ulovených ryb atd.

Takové jednání samozřejmě nelze tolerovat – trpí jím totiž nejen naše organizace, ale především všichni naši členové, kteří pravidla dodržují. Rybářská stráž proto tyto případy vyřešila okamžitým odebráním povolenky a následně bylo rozhodnuto o zákazu lovu na tomto revíru pro dotyčné rybáře na následující roky.

Rybářská stráž samozřejmě bude i nadále pokračovat ve své práci – cílem je takové případy zcela eliminovat. Zároveň chceme poděkovat všem slušným rybářům, kterým takové jednání není lhostejné a poskytují rybářské stráži potřebnou součinnost.

Fotosoutěž z Markovic v roce 2017

I v letošním roce nabízíme našim členům možnost zúčastnit se fotosoutěže. Fotografujte Vaše úlovky (nemusí být nutně trofejní), ale třeba i nějaké zajímavé momentky z Vašich vycházek k tomuto revíru, pochlubte se nám s nimi a vyhrajte třeba povolenku na příští rok!

Pošlete nám na email: soutez@rybarichrudim.cz – pozor, adresa je jiná, než minulý rok! Vaše foto z Markovického rybníka z roku 2017. Výbor MO fotografie posoudí a vybere ze svého pohledu šest nejlepších. Členská schůze pak z těchto finalistů určí konečné pořadí a všichni finalisté si rozdělí následující ceny:

1. místo roční povolenka na Markovice na rok 2018,
2. místo roční povolenka na Markovice Chyť a pusť na rok 2018 nebo rybářské potřeby v hodnotě 400,-Kč,
3. místo rybářské potřeby v hodnotě 300,- Kč,
4. – 6. místo rybářské potřeby v hodnotě 100,- Kč.

Poslední termín pro doručení fotografií do soutěže je 31. prosinec 2017.

Děti u zkoušek uspěly

Děti z rybářského kroužku v úterý úspěšně zvládly závěrečné zkoušky a splnily tak předpoklady pro získání svého prvního rybářského lístku – blahopřejeme!

Poslední akce tohoto ročníku rybářského kroužku se uskuteční na rybníku v Markovicích 30. května, kdy si děti budou moci vyzkoušet získané dovednosti v praxi.

Sraz v 15:00 hodin na hrázi rybníka, ukončení v 19:00 hodin.

Chytat se bude stylem Chyť a pusť.
S sebou: Rybářský řád, rybářské potřeby, svačinu, pití. Vhodné oblečení (pláštěnka)

Doporučujeme doprovod dospělého.

Není nutné mít povolenku a rybářský lístek

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Pilařová, tel. 776773881

Jarní úhyn ryb na Markovicích

Dostaly se k nám „zaručené“ zprávy o tom, že na rybníku v Markovicích uhynuly stovky ryb. Protože nemáme nejmenší důvod ani zájem něco tajit, přinášíme vám informace o tom, jak to s úhynem ryb je:
Stejně, jako každý rok, došlo i letos na mnoha rybnících k úhynu ryb, které nevydržely zimu. Někde byl úhyn masivní, jinde šlo o jednotky či desítky kusů ryb. To byl také případ Markovic – i přes to, že byl v rybníce celou zimu zachován průtok vody a v období mínusových teplot prosekáván led, došlo k úhynu několika desítek kusů ušlechtilých ryb, převážně kaprů. Ač nás tato situace mrzí, můžeme vzhledem ke stavu zarybnění revíru a průběhu uplynulé zimy hovořit o úspěchu, neboť tento stav je naprosto běžný a nijak nevybočující ze situace v letech předešlých.
Závěrem jen připomínáme, že se na nás v případě nejasností můžete obracet – telefonní čísla naleznete v Kontaktech, pokud dáváte přednost osobnímu kontaktu, jsme vám k dispozici v otevírací době kanceláře na naší adrese.

Zákaz rybolovu od 9. května!

V souvislosti s vysazením ryb a konáním závodů bude na Markovickém rybníku zákaz rybolovu a to v termínu od 9. května 4:00 hodin do 14. května 17:00 hodin.

(jako obvykle budou kolem rybníka vyvěšeny informační cedule)

Děkujeme za pochopení!