Archiv

Rybářská sezóna na Markovicích odložena!

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu nakažených novým typem koronaviru, se výbor MO Chrudim 2 rozhodl z preventivních důvodů odložit zahájení rybářské sezony na rybníku v Markovicích.

Povolenky zůstávají v platnosti, počítáme s tím, že závěr sezóny bude posunut směrem ke konci roku. Jinými slovy: o co později začne, o to později skončí.

Aktuálně předpokládaný termín zahájení je 1. května (může se změnit dle aktuální situace).

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Na co se nás ptáte

V souvislosti se současnou situací se na nás obracíte telefonicky s dotazy. Protože se často opakují, zkusíme odpovědět na ty nejčastější:

  • NE, nemáme otevřenou kancelář. Nelze si tak koupit členskou známku, ani povolenku. Mrzí nás to, ale chápeme a respektujeme rozhodnutí vlády.
  • NE, ples se neuskuteční. Kdo máte zakoupeny vstupenky, samozřejmě vám za ně vrátíme peníze, jakmile nám to situace umožní. Předběžný termín plesu na příští rok je znám: 27. března 2021.
  • NE, nevíme, kdy se uskuteční členská schůze. Ale není to nic, co by nás v současné chvíli tížilo.
  • NE, nemusíte v tuhle chvíli řešit, že nestihnete zaplatit členskou známku podle Stanov, tedy do 30. dubna. Ačkoli Český rybářský svaz, z. s. dosud nerozhodl o prodloužení termínu pro slplnění této členské povinnosti, nedokážeme si za současné situace, kdy jsou odkládány zákonné povinnosti a omezován volný pohyb osob, představit, že by takto ČRS nerozhodl.

Zavíráme kancelář i RK Valcha

S ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 uzavíráme na dobu neurčitou naši kancelář a RK Valcha.

Za stejného důvodu je odložena i brigáda v Medlešicích.

Výroční členská schůze plánovaná na sobotu 14. března odložena!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 10. 3. 2020, jež mj. stanoví, že:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

se výroční členská schůze MO ČRS Chrudim 2 odkládá na neurčito.

O náhradním termínu budeme informovat, jakmile to situace dovolí.

První jarní brigáda? 21. března v Medlešicích

V sobotu 21. března se uskuteční na rybníku v Medlešicích první jarní brigáda. Připomínáme nutnost vhodného oblečení a povinnost se předem nahlásit telefonicky Pavlu Zachovi na číslo 776 814 607.

Rybolov na Medlešicích ukončen

Vinou rozhodnutí Ministerstva zemědělství, které zrušilo vyhlášení rybářského revíru na rybníku Pivovarský v Medlešicích, jsme nuceni přestat prodávat povolenky na uvedený revír. Všem, kdo mají na tento revír povolenku již zakoupenu, se omlouváme a žádáme je, aby ji přišli vrátit v úředních hodinách do naší kanceláře, kde jim na místě vrátíme plnou kupní cenu.

Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na členskou schůzi konanou 14. března 2020 – odloženo!

Letošní členská schůze se uskuteční v sobotu 14. března v Rybářském klubu Valcha (je součástí naší administrativní budovy). Začátek byl stanoven na 9:00 hodin.

Její program je následující:

1. Zahájení, uvítání přítomných
2. Seznámení přítomných s návrhem programu VČS, jeho připomínkování a schválení
3. Volba komisí – mandátové, návrhové
4. Informace o plnění usnesení z minulé členské schůze
5. Zpráva výboru o činnosti
6. Zpráva ekonoma
7. Zpráva hospodáře
8. Informace střediska „Správa a řízení“
9. Zpráva dozorčí komise
10. Plán práce a návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020
11. Diskuse k předneseným zprávám, připomínky členů
12. Zpráva mandátové komise
13. Návrh usnesení z VČS
14. Diskuse k návrhu usnesení
15. Schválení usnesení
16. Závěr

Všichni jste srdečně zváni!

Schůze odložena!