Nejnovější příspěvky

Prodali jsme polovinu

Čeho? Povolenek.

Ano, v porovnání s loňským rokem jsme nyní na cca polovině prodaných povolenek. To znamená, že za prosinec, leden a polovinu února jsme obsloužili cca polovinu členů, kteří si letos pro povolenku přijdou.

Vzhledem k tomu, že dva dny v týdnu jsme v kanceláři po celý leden a únor, zdá se logické přijít právě v tyto dva měsíce.

Pokud tedy řešíte, kdy přijít tak, abyste byli co nejrychleji obslouženi, odpověď je jasná: do konce února.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

Letošní členská schůze se uskuteční 16. března v Rybářském klubu Valcha (je součástí naší administrativní budovy). Začátek byl stanoven na 9:00 hodin.

V předstihu Vám přinášíme její program:

1. Zahájení, uvítání přítomných
2. Volba komisí – mandátové, návrhové
3. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
4. Zpráva výboru
5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2018
6. Zpráva hospodáře
7. Realizované a připravované změny ve správě a řízení spolku
8. Informace z provozu chaty Seč 2018
9. Informace z provozu Klubu Valcha za r. 2018
10. Zpráva o činnosti rybářské stráže v roce 2018 a úkoly pro rok 2019
11. Rozpočet výdajů a příjmů na rok 2019
12. Zpráva dozorčí komise
13. Diskuse k předneseným zprávám
14. Zpráva mandátové komise
15. Doplňující volba člena výboru /p. Chlíbek do funkce ved. dopravy/
16. Přednesení návrhu na usnesení z VČS
17. Diskuse k návrhu usnesení, schválení usnesení
18. Závěr

Všichni jste srdečně zváni!

Prodej vstupenek na letošní rybářský ples zahájen

Dnes, tedy v pondělí 4. února 2019, zahajujeme prodej vstupenek na tradiční rybářský ples, který se uskuteční 29. března od 20:00 hodin v Rybářském klubu Valcha. Cena vstupenky je 150 Kč a rezervovat si je můžete u Romana Janáčka na telefonu: 606 301 967 či e-mailu: hospodar@rybarichrudim.cz

26. ledna se uskuteční brigáda na Markovicích

První letošní brigáda se uskuteční 26. ledna na rybníku v Markovicích. Půjde jako obvykle o úklid okolí rybníka a úpravu zeleně. Připomínáme nutnost vhodného oblečení a povinnost se předem nahlásit telefonicky Pavlu Zachovi na číslo 776 814 607.

PF 2019

Přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Výbor MO ČRS Chrudim 2

V úterý 4. prosince zůstane kancelář uzavřena!

Z organizačních důvodů bohužel zůstane v úterý 4. prosince naše kancelář uzavřena.

Povolenky je možno vracet jako obvykle (i do poštovní schránky na brance), ale nebudeme bohužel schopni povolenky vydávat ani řešit jakékoli platby.

Děkujeme za pochopení!

20. listopadu začíná prodej povolenek na rok 2019

V úterý 20. listopadu budou mít naši členové první možnost koupit si povolenku na příští rok. Podmínkou je mít splněné členské povinnosti – zaplacené členství, brigády, odevzdaná řádně vyplněná povolenka na předchozí rok.

Pokud tedy nepůjdete do konce roku na ryby, máte nyní možnost si povolenku na příští rok zajistit v předstihu – a dát si novou povolenku třeba pod vánoční stromeček.

Zároveň upozorňujeme, že probíhá výměna členských průkazů za nový typ, který má na titulní straně čárový kód. Pokud tedy vlastníte ještě starý typ průkazu, bude vám vystaven průkaz nový – za toto vystavení jsme nuceni účtovat náklad na formulář průkazu, který činí 5 Kč.